Inkluzija je pravo, a ne problem

Inkluzija je pravo, a ne problem

Izdavač biltena: Inicijativa za inkluziju VelikiMali, april 2010.
Urednica: Kosana Beker

Bilten VelikiMali je realizovan u okviru projekta „Stvaranja pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom” uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.  

Pred vama je drugo, od ukupno četiri izdanja biltena, u kome možete da pročitate više o domaćem i međunarodnom pravnom okviru po pitanju inkluzivnog obrazovanja (novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Preporuke Komiteta za prava deteta), kao i lične priče i iskustva iz prakse razvoja i sprovođenja inkluzivnog obrazovanja.

Takođe, predstavljeni su i neki od programa organizacije VelikiMali koji za cilj imaju stvaranje uslova i uključivanje dece sa teškoćama u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem.

Preuzmite bilten VelikiMali – Inkluzivno obrazovanje (pdf, 2.5. MB)