Obrazovanje dostupno svoj deci

Obrazovanje dostupno svoj deci

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika - NARNS krenula je sa novim ciklusom pružanja podrške deci za napredovanje kroz obrazovanje. Budući da podrška može dati efekta samo ukoliko se radi sa celom porodicom, NARNS radi i na osnaživanje roditelja u podsticanju obrazovanja svoje dece i aktivnom uključivanju u proces obrazovanja i rad same škole.

Novi ciklus projekta je zasnovan na potrebi da svako dete ima pristup kvalitetnom obrazovanju, a posebno deca iz ugroženih grupa gde bi bili đaci romske etničke grupe, a posebno devojčice, deca iz porodica povratnika iz inostranstva, deca iz porodica koje žive u siromaštvu, deca sa invaliditetom, ali i deca iz ruralnih sredina, koja se suočavaju sa izazovima u pristupu obrazovanju i školskom napredovanju, a samim tim imaju i ograničen pristup socijalnim, zdravstvenim i drugim relevantnim službama.

Kako bismo postigli ovaj cilj, tim stručnjaka NARNS-a realizuje projektne aktivnosti u pet gradova: Beogradu, Kraljevu, Leskovcu, Novom Pazaru i Kikindi. Međutim, naša mreža roditeljsko-nastavničkih klubova u drugim gradovima (Čačak, Novi Sad, Sečanj, Subotica, Zrenjanin, Šabac, Niš) stoji na raspolaganju za pružanje dalje podrške bez obzira na mesto stanovanja, kako bismo obezbedili da svako dete kome je to potrebno može da ima obrazovanje po svojoj meri.

𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒂 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒋𝒂𝒄𝒊𝒋𝒂 𝒓𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒂 𝒊 𝒏𝒂𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒊𝒌𝒂 𝑺𝒓𝒃𝒊𝒋𝒆 (𝑵𝑨𝑹𝑵𝑺) 𝒔𝒂 𝑵𝒆𝒎𝒂č𝒌𝒊𝒎 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒏𝒊𝒎 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒎 𝒛𝒂 𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆, 𝒔𝒕𝒓𝒖č𝒏𝒐 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒊 𝒌𝒂𝒓𝒊𝒋𝒆𝒓𝒖 (𝑫𝑰𝑴𝑨𝑲 𝑺𝒓𝒃𝒊𝒋𝒂) 𝒔𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒋𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒊 𝒊 𝒓𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒊𝒎𝒂 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒐č𝒂𝒗𝒂𝒋𝒖 𝒔𝒂 𝒊𝒛𝒂𝒛𝒐𝒗𝒊𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒌𝒐𝒎 š𝒌𝒐𝒍𝒐𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂, 𝒂 𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒗𝒆𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒊 𝒊 𝒓𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒊𝒎𝒂 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒖 𝒑𝒐𝒗𝒓𝒂𝒕𝒏𝒊𝒄𝒊 𝒊𝒛 𝑵𝒆𝒎𝒂č𝒌𝒆 𝒊 𝒅𝒓𝒖𝒈𝒊𝒉 𝒛𝒆𝒎𝒂𝒍𝒋𝒂, 𝒑𝒓𝒊𝒑𝒂𝒅𝒏𝒊𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒓𝒐𝒎𝒔𝒌𝒆 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒋𝒊𝒏𝒆, 𝒅𝒆𝒄𝒊 𝒊𝒛 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒋𝒂𝒍𝒏𝒐 𝒐𝒔𝒆𝒕𝒍𝒋𝒊𝒗𝒊𝒉 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒅𝒊𝒄𝒂, 𝒐𝒅𝒏𝒐𝒔𝒏𝒐 𝒔𝒗𝒐𝒋 𝒅𝒆𝒄𝒊 𝒌𝒐𝒋𝒂 𝒔𝒖 𝒖 𝒓𝒊𝒛𝒊𝒌𝒖 𝒐𝒅 𝒓𝒂𝒏𝒐𝒈 𝒏𝒂𝒑𝒖š𝒕𝒂𝒏𝒋𝒆 š𝒌𝒐𝒍𝒐𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂, 𝒌𝒂𝒐 𝒊 𝒏𝒋𝒊𝒉𝒐𝒗𝒊𝒎 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒅𝒊𝒄𝒂𝒎𝒂. 

Uključite se u kampanju korišćenjem heštegova: #ObrazovanjeZaSve i #NARNSobrazovanje.


Ovde pronađite više informacija o vrsti podrške koju pružamo, kao i o vestima nastalim tokom projekta:

Dvoje dece pohađa školu zahvaljujući dobijenoj mogućnosti za novi, bolji život

Preuzmite brošuru i informišite se kako da vaše dete napreduje u školi

Info-sesija "Završni ispit za kraj osnovne škole"

Održana info-sesija o maloj maturi

Info-sesija "Saznajte sve o Državnoj maturi
Sve što ste želeli da znate o Državnoj maturi na jednom mestu

Radionica "Priznavanje diploma stečenih u inostranstvu"

Video: Koraci do priznavanja diploma stečenih u inostranstvu


Jedna od vrednosti NARNS-a je uvažavanje, poštovanje i uključivanje različitosti. Kroz naš rad, naše ciljeve i aktivnosti, prihvatamo različitost kao vrednost, kao priliku da učimo jedni od drugih, da rastemo i razvijamo se. Osim toga, solidarnost, otvorenost i podrška za sve kojima je potrebna jedan je od osnovhih principa našeg rada i to uz partnerstvo i saradnju sa drugima, jer samo tako može da se desi razvoj i promena.

Posebno smo ponosni što naše Klubove roditelja i nastavnika čine ljudi različitog porekla, ekpertize, karaktera, ali sve ono što ih spaja je želja da kvalitetno obrazovanje bude dostupno svakom detetu. 

Na koji način ovo postižemo u gradovima u Srbiji pogledajte u tekstovima koji se nalaze ispod.

Letnje aktivnosti NARNS gradskih klubova

Kako do podrške integraciji dece u obrazovni sistem Srbije?

Moja priča: Obrazovanje romske dece

Velike mogućnosti i budućnost čija su vrata širom otvorena

Zašto je potrebno da deca imaju plan dnevnih aktivnosti?

Tranzicija dece iz marginalizovanih grupa

Upoznajte Zilhu i Irmu, koordinatorski tim iz Novog Pazara

U Leskovcu održana radionica: profesionalna orijentacija i upis u srednju školu

Upoznajte Zorana i Sašu, koordinatorski tim iz Leskovca

Obezbeđeni tableti i internet kartice za nastavu na daljinu

Upoznajte Draganu i Zorana, koordinatorski tim iz Kraljeva

Kraljevo: prvi izlazak na teren i upoznavanje roditelja

Obeležen Dan Roma u školama širom Srbije

Održana radionica o odgovornosti

Upoznajte Zoricu i Branka, koordinatorski tim iz Beograda

Upoznajte Rajku i Ganimetu, koordinatorski tim iz Zrenjanina


Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru DIMAK sprovodi program „Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije“ namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja i njihovim porodicama. Projekat se realizuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj” (PME) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a koji je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Uključite se u kampanju korišćenjem heštegova: #ObrazovanjeZaSve i #NARNSobrazovanje.