Obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja za nastavnike i nastavnice u Beogradu

Obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja za nastavnike i nastavnice u Beogradu

Danas je u Beogradu počela obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja. Ovu obuku je sproveo Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a u organizaciji Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.

Predavači će tokom dvodnevnog rada predstaviti učesnicima obuke sve faze pripreme projekta, od mapiranja problema i sagledavanja uloge projektnog planiranja, definisanja vremenske dinamike, budžeta, preko planiranja projekata u odnosu na zahteve donatora, do upravljanja projektima, izveštavanja i konačne realizacije.

Obuka je deo inicijative „Izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija u Republici Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora finansiranja za unapredjenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti rada”, u okviru koje je SIPRU obučio 20 trenera.

Takođe, u saradnji sa MPNTR, SIPRU je napravio „Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do izvora finansiranjai resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike”.

Preuzmite materijale sa obuke (22 MB)