Pogledajte koje aktivnosti su obeležile predhodnu školsku godinu u Kraljevu

Pogledajte koje aktivnosti su obeležile predhodnu školsku godinu u Kraljevu

Zahvaljujući vrednim članicama i članovima Gradskog kluba roditelja i nastavnika Kraljevo, đaci OŠ „Čibukovački partizani“ Kraljevo i njihovi roditelji imali su prilike da učestvuju u brojnim radionicama, seminarima, ali i da dobiju stručnu podršku za brže napredovanje u obrazovanju.

Pogledajte najvažnije aktivnosti, kampanje i inicijative koje su obeležile predhodnu, po svemu specifičnu, školsku 2020/21. godinu:

- septembar 2020. godine: na sastanku Gradskog kluba škole „Čibukovački partizani“, početkom septembra usvojen je Akcioni plan rada Kluba koji je realizovan u izmenjenim okolnostima zbog novonastale epidemiološke situacije

- 1-10. oktobar 2020. godine: u toku Dečije nedelje učenici i učitelji četvrtog razreda su farbali klupe, koje su postavljene pored terena u školskom dvorištu

- 7. i 8. oktobar 2020. godine: profesorka razredne nastave Borjanka Debeljak i pedagogica u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ Sanja Nikolov Beloica, održale su dve radionice pod nazivom „Pozitivno roditeljstvo“ u OŠ „ Čibukovački partizani“. Radionicama su prisustvovali roditelji dece predškolskog uzrasta vrtića „Neven“ i „Ratarska kapija“

- 21. oktobar 2020. godine: u okviru projekta javnog zagovaranja „Podrška roditeljima dece predškolskog uzrasta u procesu tranzicije iz predškolske ustanove (PU) u prvi razred“ koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, održane su dve radionice sa po dve grupe roditelja (zbog epidemiološke situacije, samo određeni broj ljudi je boravio u prostoriji). Radionicu su vodile profesorka razredne nastave Dragana Đoković i master vaspitačica u vrtiću  „Pčelica“ Ljiljana Živković. Na radionicama su prisustvovali roditelji dece predškolskog uzrasta iz vrtića „Neven“ i „Ratarska kapija“. Roditelji su upoznati sa kampanjom javnog zagovaranja podrške procesu tranzicije deci iz PU u prvi razred, koja ima slogan „Srećno prvače“, a tom prilikom su im predstavljeni rezultati NARNS istraživanja o percepcijama i stavovima o značaju i kvalitetu postojeće prakse podrške procesu obrazovne tranzicije dece, kada je anketiran 121 roditelj i 30 vaspitača i učitelja

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pogledajte TV prilog RTV Kraljevo o radionicama za roditelje o tranziciji dece iz predškolskog u prvi razred OVDE

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- 28. oktobar 2020. godine: organizovano je sađenje smrča u školskom dvorištu, kada je zasađeno oko 400 mladih sadnica smrče. Smrče su sadili roditelji, deca i članovi tima Obrazovanje za prava deteta

- 29. oktobar 2020. godine: održana je radionica „Ličnost deteta“, koju je pripremila pedagogica Ana Milanović, a realizovale su prof. razredne nastave Ivana Milanović i Dragana Đoković. Zaključak roditelja je bio da im ovakve radionice mnogo znače i pomažu u vaspitavanju i pripremi dece za prvi razred

- Krajem oktobra, još jedan važan korak je postignut u širenju mreže NARNS. Naime, master vaspitačica Ljiljana Živković, članica tima za javno zagovaranje, osnovala je Gradski klub roditelja i nastavnika u vrtiću „Pčelica“ u Kraljevu

- decembar 2020. godine: Klub je u decembru mesecu otpočeo sa projektom „Podrška integracije dece u obrazovni sistem Srbije“ koji NARNS sprovodi u saradnji sa Dimak Srbija. Koordinatorski tim za Kraljevo čine: pedagoški asistent Zoran Petrović i profesorka razredne nastave Dragana Đoković. U okviru projekta, na mesečnom nivou sprovode se brojne aktivnosti, od radionica za roditelje, časova srpskog jezika za decu i roditelje, pomoć u učenju, do pružanja administrativne podrške

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pogledajte priču o koordinatorskom timu iz Kraljeva OVDE, priču o prvom odlasku na teren u romsko naselje OVDE, a blog Dragane Đoković OVDE.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 27. februar 2021. godine: pedagogica Ana Milanović i samostalna pedagoška savetnica Dejana Kovačević, pripremile su radionice „Podrška roditeljstvu“ za roditelje dece predškolskog uzrasta.

- 8. april 2021. godine: Svetski dan Roma Klub je obeležio priredbom u OŠ „Dimitrije Tucović“, a Gradski klub OŠ „Čibukovački partizani“ tom prilikom sproveo je humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora, koji je poklonjen deci na dan priredbe

Klub je učestvovao na likovnom konkursu Kulturnog centra Ribnica „Uskršnja radost“, a predškolac Danijel Simonović, osvojio je treće mesto.

- jun 2021. godine: održane su brojne obuke, a među njima i obuka za stručno osoblje „Pozitivno roditeljstvo“ koju su prošle pedagogica Ana Milanović i profresorke razredne nastave Ivana Milanović i Tamara Miloradović. Radionice „Rana pismenost“ pohađale su master vaspitačica u vrtiću „Pčelica“, Ljiljana Živković i pedagogica u OŠ „ Braća Vilotijević“, Vesna Bogićević. 

- 22. jun 2021. godine: na Skupštini pedagoškog društva Srbije, održanoj u Beogradu, pedagogica Ana Milanović, je u svom izlaganju navela Gradski klub roditelja i nastavnika OŠ „Čibukovački partizani“ Kraljevo, kao primer dobre prakse.

- 3. i 4. jula 2021. godine: održan je sastanak NARNS Gradskih klubova u Vrnjačkoj Banji, gde su predstavnici klubova razmenili primere dobre prakse, izneli smernice za dalji rad. Izveštaj o radu kraljevačkog Kluba, podnele su pedagogica Ana Milanović i profesorka razredne nastave Dragana Đoković.

  Pratite i dalje vesti NARNS Gradskih klubova, jer spremaju brojne aktivnosti, radionice, kampanje i inicijative koje će doprineti kvalitietu obrazovanja za svu decu u svojim lokalnim zajednicama, a ukoliko želite da se pridružite ili osnujete NARNS gradski klub roditelja i nastavnika, pišite nam na narnsoffice@gmail.com.