Portal javnih nabavki – mogućnosti i primena

Portal javnih nabavki – mogućnosti i primena

Portal javnih nabavki Uprave za javne nabavke je jedan od važnih alata za monitoring sistema javnih nabavki. Jedan od osnovnih ciljeva Portala javnih nabavki je povećanje transparentnosti i informisanosti u oblasti javnih nabavki.

Naručilac je dužan da svu dokumentaciju u vezi sa postupkom javne nabavke objavljuje i uredno ažurira na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, kao i na svojoj internet stranici ukoliko je poseduje.

Objavljivanje i ažuriraranje dokumentacije, u propisanim rokovima, u vezi sa postupkom javne nabavke definisano je zakonom, kao i podzakonskim i internim aktima naručioca. 

Naručioci samostalno koriste Portal javnih nabavki tako što se prvo registruju, a zatim za svaki konkretan postupak javne nabavke unose neophodne podatke i dokumentaciju, te ih po potrebi i dinamici postupka, adekvatno ažuriraju kako bi ponuđači imali mogućnost blagovremeno i potpuno da se informišu o postupku javne nabavke i da pribave dokumentaciju neophodnu za pripremanje ponude. 

Baneri koji služe preglednosti portala nalaze se na početnoj stranici i oni su: pretraga, spiskovi, izveštaji, komisija i javni ugovori.

Naručioci su u obavezi da objave Plan nabavki i da ažuriraju ukoliko ima izmena, kao i sve relevante podatke i dokumentaciju o konkretnoj javnoj nabavci, te obaveznu dokumentaciju u postupku javne nabavke (od prethodnog obaveštanja do izmena ugovora o javnoj nabavci).

Potencijalni ponuđači i zainteresovani lica, kao i građani mogu da pretražuju naručioce i postupke javnih nabavki u baneru Pretraga gde se mogu pretraživati i pregledati svi oglasi objavljeni po novom Zakonu o javnim nabavkama.

Potrebno je uneti minimum tri parametra za pretragu, ili tačnu šifru dokumenta.

Za pretragu podataka o javnoj nabavci neophodno je uneti najmanje tri parametra kod Podacio o naručiocu u delu Javne nabavke. Takođe, u desnom delu moguće je obaviti brzu pretragu u istoimenoj rubrici.

Na portalu su lako dostupni i podaci o 100 poslednjih postupaka javnih nabavki, kao i mišljenja Uprave za javne nabavke i planovi naručilaca i dokumentacija u postupcima koncesija i javno privatnih partnerstava. 

Korišćenje, odnosno, pretraga Portala je besplatna, ne zahteva nikakvu registraciju i anonimna je.