Sve što ste želeli da znate o Državnoj maturi na jednom mestu

Sve što ste želeli da znate o Državnoj maturi na jednom mestu

Državna matura je ispit koji srednjoškolci i srednjoškolke prvi put polažu ove godine. Kao i svaka novina koja se uvodi, otvara brojna pitanja i nedoumice roditelja, nastavnika i samih đaka, od toga šta čini ovaj test do toga kako će biti sproveden i da li će učenici uspeti da odgovore na zadatke koji su pred njima.

Zbog ovih razloga, Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije NARNS zajedno sa DIMAK Srbija organizovala je 8. marta onlajn radionicu na ovu temu kako bi ponudila odgovore na najčešća pitanja sa kojima se srednjoškolci i njihovi roditelji i nastavnici suočavaju.

Šta je ispit Državna matura?

Državna matura je test kojim se završava srednja škola i ima nekoliko funkcija. Prva je sertifikaciona funkcija, što praktično znači da bez ovog testa ne može se smatrati da je osoba završila srednješkolsko obrazovanje. Druga funkcija je kvalifikaciona funkcija koja omogućava nastavak školovanja na nekom od fakulteta. Osim toga, Državna matura služi i kao indikator praćenja kvaliteta obrazovanja i kao takva služi kao osnova za unapređenje politika obrazovanja.

Pre zvaničnog polaganja Državne mature, u 500 škola Srbije će u periodu od 5. do 8. aprila biti pilotirana Državna matura kada će biti testirano kako će sam ispit izgledati.

Upisna dinamika pratiće upisne rokove na fakultete, a ono što možemo potvrditi je da će u junu biti polaganje, a drugi rokovi će biti u avgustu ili septembru, izjavila je Dragana Đurić, v.d. direktorke NARNS-a koja je bila govornica na ovom događaju. 

Koji testovi se polažu?

Polažu se četiri vrste ispita, završni ispit, opšta, umetnička i stručna matura. Na kraju trogodišnje škole polaže se završni ispit i čine ga dva dela, pisani stručni ispit i praktični ispit koji se obavlja u odnosu na standarde kvalifikacije i služi da pokaže koliko su učenici i učenice ovladali zanatom.

Državna matura se polaže na kraju 4. razreda srednje škole i takođe sadrži dva dela, obavezni i izborni. Obavezni deo ispita čine: srpski jezik i književnost ili maternji jezik i književnost i matematika za učenike/ce koji su imali matematiku duže od dve godine i treći obavezni izborni predmet sa liste opšte obrazovnih predmeta i jedan izborni predmet kao četvrti ispit sa liste u zavisnosti od fakulteta koji želi da se upiše.

Mnoga pitanja ostaju bez odgovora pošto sam proces uvođenja i implementacije Državne mature još uvek nije završen. Đurić je najavila da će NARNS biti deo komisije koja će nadgledati implementaciju i svaki komentar roditelja i nastavnika je dragocen, te ih je pozvala da se uključe.

Više o Državnoj maturi pogledajte u videu koji je pred vama:

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) sa Nemačkim informativnim centrom za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK Srbija) sprovodi program namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja, a pre svega deci i roditeljima koji su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja, pripadnicima romske nacionalne manjine, deci iz materijalno osetljivih porodica, odnosno svoj deci koja su u riziku od ranog napuštanje školovanja, kao i njihovim porodicama. 

Uključite se preko društvenih mreža korišćenjem heštega #NARNSobrazovanje #ObrazovanjeZaSve.