Projekti

Ciljevi projekta: Prepoznavanje partnerstva između prosvetnih radnika i roditelja kao ključnog resursa u nacionalnim procesima razvoja obrazovnih politika i promocija ključnih kompetencija za celoživotno učenje i važnost njihovog razvoja u predškolskom uzrastu, uključujući i marginalizovane grupe. Razvijeni su održivi mehanizmi za informisanje roditelja, vaspitača i nastavnika o značaju rane pismenosti i uključivanje stručne javnosti o ovoj temi, naročito za najugroženije grupe dece. Uspostavljeni su mehanizmi za kontinuirani i održivi razvoj kapaciteta NARNS-a (Sekretarijata i članstva) za poboljšanje saradnje roditelja i nastavnika i uticaj na obrazovne procese, naročito za najugroženije grupe dece.
DonatorFondacija za otvoreno društvo (FOD)
Partner:

Trajanje: septembar 2020 - avgust 2022. godine

Ciljevi projekta: Jedanaest roditelja je prošlo trening za trenere (TOT) i realizovalo obuke u deset gradova. Za sada je obučeno oko 2.000 roditelja učenika osnovnih škola.
Donator: Save the Children

Trajanje:

Ciljevi projekta:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)

Partner:

Trajanje:


Ciljevi projekta:

Donator: Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)

Partner:

Trajanje:


Ciljevi projekta: Ciljevi projekta: Obrazovne institucije su, kako naziv projekta govori, podizale kapacitete nastavnika i uprave da apliciraju na projektne pozive. Održano je ukupno 11 obuka na teritoriji cele Srbije, u kojima je obučeno oko 350 polaznika iz više od 55 obrazovnih institucija.
Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU)

Partner:

Trajanje: