Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva

Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva

Prvi koraci u izgradnji sajta www.inkluzija.org su preduzeti u okviru projekta Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva koji su realizovali CePIT Beogradske otvorene škole i CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju.

Na sajtu se mogu naći materijali koji se odnose na inkluzivno obrazovanje i inicijative koje su sprovođene u vrtićima i školama, kao što su

Na sajtu su dostupni i razni stručni članci koji govore o inkluzivnom pristupu u obrazovanju, ulozi roditelja u inkluzivnom obrazovanju, kao i o podršci različitih stručnjaka u obrazovanju procesu inkluzije.