Kako da sprečimo nasilje nad decom?

Kako da sprečimo nasilje nad decom?

Veliki broj dece se danas suočava sa problemom fizičkog kažnjavanja. Nasilje nad decom se u svakom društvu manifestuje na drugačiji način. U porodici su prisutni različiti oblici i manifestacije nasilja, te ono može biti fizičko, psihološko, seksualno ili emotivno. Fizičko nasilje podrazumeva namernu upotrebu fizičke sile koja može izazvati bol ili povredu, a ovakvi postupci i prakse ugrožavaju opstanak dece.

Centar za prava deteta organizovao je projekat pod nazivom "Prava deteta u politikama i praksi" koji ima za cilj unapređenje sistema zaštite dece. Ovaj projekat je realizovan u partnerstvu sa Save the Children,a uz finansijsku podršku vlade Švedske.

Centar za prava deteta sprovodi obuke za roditelje radi promovisanja koncepta pozitivnog roditeljstva, a to čini uz podršku Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije (NARNS). 

Detaljan članak o obukama možete pročitati ovde.