Katalog asistivne tehnologije

Katalog asistivne tehnologije

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2017.
Autor: Mirjana Lazor

Ovaj katalog nastao je sa ciljem da se promovišu asistivne tehnologije kao i da se ukaže da je neophodno povećati informisanost o mogućnostima i promenama koje asistivne tehnologije unose u obrazovanje i život pojedinca. Asistivna tehnologija može značajno da doprinese unapređenju kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom doprinoseći njihovom učenju, samostalnosti i samopouzdanju. Katalog asistivne tehnologije je namenjen svim zainteresovanim pojedincima i grupama – roditeljima, nastavnicima, deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, ličnim pratiocima i pedagoškim asistentima, kao i organizacijama i institucijama koje se bave decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Katalog je informativno-edukativnog sadržaja i sadrži pregled sredstava i uređaja asistivne tehnologije, njihove osnovne karakteristike i svrhu. U želji da bude pristupačan svim zainteresovanim stranama kreiran je u skladu s principom univerzalnog dizajna, tj. format je pristupačan za čitanje i pregledanje sadržaja (tekst, slike, tabele) osobama koje sadržaje na računaru čitaju uz pomoć čitača ekrana. Radi lakšeg snalaženja, tehnologije i pomagala su sortirani po nameni i složenosti tehnologije. Takođe, Katalog će biti ažuriran novim informacijama iz oblasti asistivne tehnologije, a predloge za unapređenje Kataloga možete slati na adresu inkluzija@mpn.gov.rs.

Katalog asistivne tehnologije nastao je u saradnji, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Grupe za socijalnu inkluziju i UNICEF-a, u okviru „Zajedničkog programa za uključivanje Roma i marginalizovanih grupa” uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Katalog je predstavljen na međunarodnoj konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju 2017” 11.2.2017, u okviru sesije o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Preuzmite Katalog asistivne tehnologije (pdf, 5,0 MB)