Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja

Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja

  • Priredila: Dragana P. Breneselović

    Postoji opšte pozitivno mišljenje o potrebi saradnje roditelja i nastavnika. Ovakvo pozitivno mišljenje često vodi do idealizacije i odsustva kritičkog preispitivanja. Posebno u dokumentima obrazovne politike i različitim priručnicima o partnerstvu, kritičko preispitivanje se svodi na kritiku postojećeg stanja, kao nedovoljno razvijene saradnje, a ne i na kritičko preispitivanje samog koncepta partnerstva. 

    Da bismo gradili istinsko partnerstvo dobro je sagledati izazove, opasnosti i ograničenja koje ono može nositi. To nam može pomoći da razumemo da pitanje partnerstva roditelja i nastavnika nije pitanje individualne saradnje i uključivanja roditelja na nivou jedne škole, već pitanje jačanja, kroz partnerstvo, socijalne moći i roditelja i nastavnika da utiču na oblikovanje obrazovanja i položaj svih aktera (roditelja, nastavnika i dece) u obrazovanju.

    Preuzmite tekst Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja (pdf, 0,5 MB)