Literacy Skills for the World of Tomorrow – PISA 2000

Literacy Skills for the World of Tomorrow – PISA 2000

Izdavači: The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) i UNICEF, 2003.

Obiman tekst koji sadrži sveobuhvatno objašnjenje kako je zamišljen istraživački proces PISA kroz detaljne odgovore na pitanja kakva su:

  • šta mere PISA testovi, 
  • šta čini čitalačku, matematičku i naučnu pismenost, i kako ih PISA meri, 
  • da li viši stepen pismenosti povećava izglede za nalaženje posla, 
  • kako se u PISA istraživanju prikupljaju podaci, 
  • zašto su dobijeni podaci od značaja za formiranje obrazovne politike, kako se mogu upotrebiti i sl.

Takođe, naveden je veliki broj zadataka u sve tri oblasti istraživanja (čitalačka, matematička i naučna pismenost) i analizirani komparativni podaci o postignućima učenika zemalja učesnica. Zahvaljujući tome čitaocu je omogućeno da se stavi u položaj ispitanika i da tako i doživi proces kroz koji prolaze učenici u toku PISA testiranja. Sami rezultati prvog PISA testiranja su detaljno izloženi u studiji Knowledge and Skills for Life, koju takođe možete naći na ovom sajtu

U ovoj publikaciji se pominju i neki značajni elementi  istraživačkih turnusa PISA+ (2001. i 2004. godine, kada su testirani učenici u zemljama koje nisu stigle da se pripreme za glavna testiranja 2000. i 2003. godine), kao i regularnih istraživanja obavljenih 2003. i 2006. Godine. Na taj način publikacija ima elemente uporedne analize, koja je jedna od glavnih prednosti ovako zamišljenog istraživačkog postupka.

Osim zadataka koji se odnose na pomenute tri vrste pismenosti, PISA prikuplja i podatke o učenicima, porodičnim faktorima i karakteristikama škole koje mogu da budu povezani sa postignućima učenika i da na njih utiču u većoj ili manjoj meri. U ovoj publikaciji se mogu naći podaci o tome kako se ovi faktori manifestuju u različitim zemljama i kakva su postignuća učenika u njima tj. u čemu se sve, osim u postignućima, razlikuju učenici iz različitih zemalja.

Posebna pažnja je posvećena zemljama koje su uključene u PISU, a nisu članice OECD. Takvih zemalja je u prvom istraživačkom turnusu bilo četrnaest.

Značaj istraživanja za Srbiju

Ova publikacija pruža informacije i omogućuje uvid u tok i principe izrade zadataka koji se uključuju u PISA testiranja, kao i načine na koje se osigurava da ti zadaci ne favorizuju niti stavljaju u nepovoljan položaj pojedinačne učenike ili grupe učenika ili zemlje iz kojih dolaze. Ovo može biti od posebne koristi onima koji su nepoverljivi prema nalazima PISA istraživanja, ne smatrajući ih verodostojnim pokazateljima postignuća naših učenika (kako je svojevremeno jedan ministar prosvete rekao, to rade neki koji ne vole srpsku decu).

U zemlji kakva je naša, u kojoj se dugo ćutalo o nalazima i rezultatima PISE, koja se dugo opirala da dovede u pitanje uvrežena uverenja da nam je obrazovanje jedno od najboljih na svetu i da o njegovom kvalitetu već znamo sve što nam treba ili da je PISA samo još jedna zavera protiv naših interesa, ovaj uvid može biti posebno koristan. U njemu se mogu naći odgovori na pitanja kakvo je da li viši nivo pismenosti povećava izglede za dobijanje posla.

Preuzmite publikaciju Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000 (pdf, 2,5 MB)