Materijali za nastavnike za interaktivnije učenje na daljinu

Materijali za nastavnike za interaktivnije učenje na daljinu

Prosvetni radnici, pred vama se nalazi novi veb-sajt sa priručnicimai nastavnim materijalima koji su proistekli iz projekta Kvalitetnije ipravednije učenje na daljinu koji je Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika (NARNS) realizovala u partnerstvu sa Grupom MOST uz podršku Fondacije za otvoreno društvo sa namerom da stvori uslove za unapređivanje dostupnosti i kvaliteta nastave na daljinu za svako dete kroz razvoj kompetencija nastavnika i roditelja kao kreatora bezbednog, podsticajnog i pristupačnog obrazovnog okruženja.

Na ovom veb-sajtu dostupni su vam obrazovni materijali za interaktivno kritičko učenje na daljinu koje je u okviru projekta Kvalitetnije i pravednijeučenje na daljinu izradio autorski tim Grupe MOST*. To su nastavne jedinice/modeli za interaktivno, kritičko učenje na daljinu i priručnici za nastavnike. Tu se, takođe nalaze i nastavne jedinice koje su pripremili nastavnici, učesnici u projektu, po uzoru na modele i uz podršku autorskog tima Grupe MOST.

*Autorski tim Grupe MOST: Dragica Pavlović Babić, Psihologija, Filozofski fakultet uBeogradu; Ivan Anić, Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd; Saša Glamočak, OŠ „Kreativno pero“, Beograd; Radmila Gošović, Grupa MOST, Beograd; Selena Vračar, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd; Milena Vasić, OŠ „Bata Bulić“, Petrovac na Mlavi; Milica Skočajić, Internacionalna škola „Ruđer Bošković“, Beograd; Jelena Pavličić, Institut za filozofiju, Filozofski fakultetu Beogradu; Saša Ivakić, Savremena gimnazija, Beograd.

Projekat Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu realizovan je u partnerstvu Grupe MOST i Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika(NARNS) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Projekat je sproveden u periodu od 01. juna 2020. do 31. maja 2021. u osnovnim školama u deset gradova u Srbiji.