NARNS je deo "Dijaloga promena"

NARNS je deo "Dijaloga promena"

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) učestvuje u uspostavljanja dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji je Beogradska otvorena škola pokrenula sa devetnaest partnerskih organizacija među kojima je i naša, a radi kreiranja dijaloga o javnim politikama zasnovanih na dokazima i podacima. Drugi razlog postojanja ovog projekta je neophodnost uspostavljanja čvršće saradnje organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti ,i na samom kraju, ali ne i manje važan aspekt je jačanje i mentorisanje samih OCD radi kvalitetnijeg osmišljavanja, sprovođenja, praćenja i evaluaciju javnih politika.

Beogradska otvorena škola će u periodu od 2021. do 2023. godine sprovoditi projekat „Dijalog promena“, a tim povodom je od 11. do 13. avgusta, u Sokobanji, održan sastanak 19 odabranih partnera u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva, koje će u periodu od avgusta 2021. do jula 2022. godine sprovoditi dijalog promena širom lokalnih zajednica u Srbiji. NARNS će sprovoditi program „Od igre do knjige“ čime će dati doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu kroz saradnju lokalnih Gradskih klubova i lokalnih obrazovnih institiucija.

U diskusiju se možete uključiti preko društvenih mreža korišćenjem heštega #DijalogPromena i #NARNSobrazovanje. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekratarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduOlof Palme Centrom kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“  se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.