Od igre do knjige – novi NARNS projekat u okviru Dijaloga promena

Od igre do knjige – novi NARNS projekat u okviru Dijaloga promena

Prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu je jedna od najvećih promena u životu deteta koje su upravo u tom periodu nalazi u vrlo dinamičnom i ubrzanom razvoju. Ovaj tranzicioni period, posmatran kao proces koji traje više meseci, određen je prethodnim iskustvom deteta, ali i pružanjem podrške iz različitih sistema – porodice, škole i predškolske ustanove. Budući da je reč o procesu koji ostavlja posledice na razvoj deteta, pitanje kvaliteta tranzicionog perioda nameće se kao prioritetno, a u pedagoškoj teoriji dominira eksplicitno stanovište da efikasnost procesa tranzicije u osnovnu školu zavisi od kvaliteta odnosa i usaglašenog delovanja tri navedena sistema.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) je tokom 2020. godine radila na zagovaračkoj kampanji o neophodnosti uvođenja protokola tranzicije u škole i predškolske ustanove, a sve što je postignuto u tom periodu možete pogledati OVDE. Od jeseni 2021. godine, učestvuje u uspostavljanja dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji je Beogradska otvorena škola (BOŠ) pokrenula na nivou Srbije radi kreiranja dijaloga o javnim politikama zasnovanih na dokazima i podacima.

NARNS će sprovoditi projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ čime će dati doprinos uspešnoj tranziciji dece iz PU u OŠ kroz saradnju lokalnih Gradskih klubova i lokalnih obrazovnih institiucija, tako što će kroz saradnju roditelja, nastavnika, vaspitača i predstavnika lokalnih vlasti, pilotirati Protokol za tranziciju iz PU u OŠ u 3 lokalne zajednice koji će omogućiti da se do kraja juna 2022. uspešno sprovede tranzicija 120 dece predškolskog uzrasta (posebno iz marginalizovanih grupa) u osnovne škole.

Više informacija o tranziciji i njenom značaju za razvoj deteta, možete naći ovde.

Ovde potražite sve tekstove koji su nastali u okviru projekta:

NARNS je deo "Dijaloga promena"

U Kraljevu otpočeo "Dijalog promena"

Nastavak kampanje javnog zagovaranja u Čačku

Održani prvi sastanci Gradskog kluba Zrenjanin radi početka projekta “Od igre do knjige”

Nastavak saradnje sa kraljevačkom predškolskom ustanovom

Dve osnovne škole i tri predškolske ustanove u Kraljevu uključene u „Dijalog promena“

Kako je proteklo prvo polugodište 2021/2022. godine u Srbiji

Radionica za roditelje "Rana pismenost" u Kraljevu

Otvoren dijalog sa predstavnicima lokalnih vlasti u Zrenjaninu

Kako biti dobar roditelj/nastavnik u vreme epidemije? Radionice o pozitivnom roditeljstvu u Kraljevu

Održane nove radionice za roditelje u Kraljevu - Od igre do knjige

Čačanski klub roditelja i nastavnika i NARNS realizuju značajan projekat „Dijalog promena – od igre do knjige“

Pozitivne promene za preškolce u Čačku zahvaljujući "Dijalogu promena"

Pozitvna disciplina i rana pismenost, teme koje izazivaju puno pažnje kako kod roditelja, tako i kod praktičara u Čačku

TV "Galaksija 32" o poseti predškolaca OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

K1 televizija o upisu deteta u prvi razred

Završna konferencija „Od igre do knjige"

Prelazak deteta iz vrtića u školu ne treba da bude rezultat pojedinačnih inicijativa

Video - Polazak u školu, najčešće dileme roditelja

U diskusiju se možete uključiti preko društvenih mreža korišćenjem heštega #DijalogPromena, #OdIgreDoKnjige i #NARNSobrazovanje. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekratarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduOlof Palme Centrom kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.