Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika

Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika

Autorke: Ljubica Chatman i Betsy Sparrow

Ovaj tekst verovatno nije ni potrebno specijalno preporučivati. Njega preporučuje već i sam njegov naslov i veoma važna i aktuelna problematika koja se iz naslova lako naslućuje.

Ipak, treba istaći nekoliko važnih napomena. Činjenica da na ovom sajtu preporučujemo ovaj tekst ne znači da smatramo da je apsolutno sve što je u njemu rečeno bezrezervno prihvatljivo i neupitno. Smatramo, međutim, da naši posetioci, posebno nastavnici, a nadamo se i roditelji, neguju takav saznajni stil u kome se podrazumeva kritički pristup i na argumentima zasnovana kritička procena. Stoga kritičku procenu prepuštamo čitaocima ovog teksta, u nadi da ga ni u celini ni u delovima, neće unapred i bez valjanih razloga ni prihvatiti ni odbaciti.

Bazična psihološka znanja o procesu učenja su u prvom delu teksta primenjena i ilustrovana tipičnim situacijama školskog učenja. U drugom delu se otvaraju neka večna pitanja i problemi škole npr. pitanja motivisanosti učenika za učenje, načina da se motivacija podrži i održi, udel i uloge emocija, stavova i vrednosti u učenju i sl. U ovom delu naglasak je pre svega na razumevanju onih faktora koji utiču na atmosferu u odeljenju i ukupan kvalitet i efekat školskog rada.

Napominjemo da je tekst u celini i bez naknadnih intervencija preuzet sa sajta www.cipcentar.org u februaru 2016. Ovim želimo da naglasimo da ne snosimo odgovornost za određene stilske, prevodilačke i tehničke greške na koje se tu i tamo u tekstu može naići. Pažljivi čitalac će ih uočiti, ali one ne umanjuju čitljivost i prepoznatljivost glavnih poruka koje se u tekstu nalaze.

Preuzmite tekst Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika (pdf, 0,9 MB)