Poziv osnovnim školama za dostavljanje prijava za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu”

Poziv osnovnim školama za dostavljanje prijava za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu”


Dečija fondacija Pestaloci i 

Centar za obrazovne politike

objavljuju

Poziv osnovnim školama za dostavljanje prijava za učešće u projektu

„Zajedno ka srednjoj školi -

Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

 

Dečija fondacija Pestaloci (Pestalozzi Children's Foundation) i Centar za obrazovne politike realizuju projekat „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“.

Cilj projekta je da doprinese povećanju broja učenika iz osetljivih grupa koji nastavljaju obrazovanje na srednjoškolskom nivou kroz osnaživanje osnovnih škola da obezbede podsticajno okruženje za učenje i sprovedu konkretne, projektom predviđene, aktivnosti koje podstiču i motivišu učenike i učenice iz osetljivih grupa da upišu srednju školu.

Projekat se pokreće u svetlu društvenog zahteva za neophodnim minimumom znanja, odnosno srednjeg obrazovanja, posebno u pogledu poboljšanja socijalnog položaja pripadnika osetljivih grupa. Razne studije pokazuju da se osobe koje napuste školovanje, te ne steknu srednjoškolsko obrazovanje, lakše nađu u „začaranom krugu” socijalne isključenosti i siromaštva, teže nalaze posao i nedostaje im sredstava za vlastito izdržavanje, imaju trostruko veću mogućnost da budu nezaposlene i dvostruko veće izglede da se nađu ispod granice kojom se definiše siromaštvo. Osim što umnogome utiče na život pojedinca,  nedostatak  obrazovanja  ima  i  negativan  uticaj  na  širem  socijalnom  planu u smislu smanjenih budžetskih prihoda od poreza i povećanja izdataka za zbrinjavanje socijalno ugroženih te se tako podržavanjem viših stepena obrazovanja, povećava socijalna kohezija, smanjuje opšte siromaštvo i podiže nivo ljudskog kapitala.

Inicijativa za pokretanje ovog projekta imala je uporište u podacima koji ukazuju da je obuhvat obrazovanjem dece iz osetljivih grupa srednjoškolskog uzrasta u Republici Srbiji  daleko manji od dece iz opšte populacije (89,1% za razliku od 21,6% romske dece) i da je period tranzicije ka višim nivoima obrazovanja posebno osetljiv za učenike sa nižim akademskim postignućima i nižeg socio-ekonomskog statusa. Takođe, iako Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine predviđa niz mera koje imaju za cilj povećanje tranzicione stope, podrška koju dobijaju učenici tokom ovog perioda je nedovoljna ili neadekvatna. Postoje različiti razlozi za ovakvo stanje u Republici Srbiji, a među značajnijim su nedostatak sveobuhvatnog pristupa  u pružanju podrške učenicima u tranziciji ka višim nivoima obrazovanja i odsustvo ili nizak kvalitet primene obaveznih mehanizama za intersektorsku podršku na državnom i lokalnom nivou.

Projekat „Zajedno ka srednjoj školi“ biće sproveden u 10 izabranih osnovnih škola, a koje se nalaze na teritoriji opština/gradova dalje navedenih u ovom Pozivu. Opštine/gradovi su izabrani na osnovu kriterijuma za identifikaciju opština u kojima postoji povećana potreba za  intervenciju usmerenu na povećanje tranzicije učenika u srednje škole.

Projekat  predviđa izgradnju i osnaživanje kapaciteta škole i svih njenih zaposlenih za 1) saradnju i planiranje organizovanog pružanja podrške učenicima iz osetljivih grupa u procesu učenja i pripreme učenika za završni ispit, 2) prilagođavanje sistema profesionalne orijentacije učenicima iz osetljivih grupa, 3) saradnju sa roditeljima i 4) saradnju sa srednjim školama. Kroz sprovođenje projekta učenici iz osetljivih grupa, zajedno sa ostalim učenicima, biće osnaženi za pružanje uzajamne podrške i promociju demokratskih i inkluzivnih vrednosti i stvaranje škole koje pruža podršku svim učenicima. Na kraju projekta biće razvijene preporuke zasnovane na podacima koji će se prikupljati tokom trajanja projekta, i koje će biti usmerene na paket strukturisanih mera za povećanje stope tranzicije u srednju školu učenika iz osetljivih grupa.

Projekat traje od januara 2017. godine do decembra 2019. godine, i obuhvatiće školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu. Konkretne aktivnosti i intenzivan rad sa školama su planirani od druge polovine aprila 2017. godine. 

Prijavljivanjem na ovaj poziv škole dobijaju mogućnost da budu izabrane za učešće u projektu, a samim tim i da osnaže kapacitete za pružanje podrške učenicima iz osetljivih grupa za upis u srednju školu, kroz učešće na akreditovanim seminarima kao i obukama koje su razvijene u okviru projekta. Pored toga, izabrane škole dobiće grantove u iznosu od 3.600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Za učešće u projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave iz sledećih opština/gradova:

Aleksinac, Alibunar, Bela Crkva, Bečej, Bogatić, Bor, Bujanovac, Varvarin, Veliko Gradište, Velika Plana, Vladičin Han, Vladimirci, Vlasotince, Grad Niš, Despotovac, Doljevac, Žabalj, Žitište, Žitorađa, Kladovo, Knjaževac, Kovačica, Krupanj, Kuršumlija, Lebane, Leskovac, Negotin, Novi Bečej, Novi Pazar, Paraćin, Petrovac na Mlavi, Preševo, Prokuplje, Svilajnac, Srbobran, Surdulica, Tutin, Ćuprija, Ub.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu za učešće u  realizaciji projekta
 2. Odluka Nastavničkog veća, potpisana od strane direktora škole i overena pečatom škole, o uključivanju škole u projekat 
 3. Odluka Školskog odbora, potpisana od strane predsednika školskog odbora, o uključivanju škole u projekat 

Dostavljanje prijave

Za učešće u projektu škole se prijavljuju elektronskim putem tako što dostavljaju gore navedenu dokumentaciju (popunjene obrasce od 1-3) koja je sastavni deo ovog konkursa, u elektronskom formatu.

Popunjeni obrazac za prijavu, zajedno sa ostalom navedenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti na adresu konkurs@cep.edu.rs najkasnije 24.03.2017. godine (uključujući i 24.03.2017. godine do 17 časova).

Po isteku roka za dostavu prijava, predstavnici Dečije fondacije Pestaloci i Centra za obrazovne politike će izvršiti odabir škola prema kriterijumima koji su navedeni u nastavku. Škole koje budu izabrane za učešće u projektu biće blagovremeno obaveštene o narednim koracima i bliže upoznate sa projektnim aktivnostima. Prvi skup sa predstavnicima izabranih škola planiran je u drugoj polovini aprila 2017. godine u Beogradu.

Kriterijumi za izbor škola

Izbor škola za učešće u projektu izvršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Ljudski kapaciteti za sprovođenje projekta

2. Broj učenika iz osetljivih grupa u višim razredima (u odnosu na ukupan broj učenika u višim razredima) i postignuća učenika na završnom ispitu u 2016. godini

3. Motivisanost svih zaposlenih u školi da učestvuju u projektu, što podrazumeva:

 • spremnost i zainteresovanost da kroz redovno učešće u različitim obukama steknu ili prodube svoja znanja u oblastima unapređenja kvaliteta nastave i učenja i inkluzije i time doprinesu poboljšanju podrške učenicima iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi, kao i kvaliteta obrazovanja za sve učenike u školi;
 • spremnost i zainteresovanost da osmisle, realizuju i prate ostvarivanje mera koje će doprineti uspešnijoj tranziciji u srednjoškolsko obrazovanje učenika iz osetljivih grupa;
 • spremnost da se unapredi saradnja sa srednjim školama, lokalnom zajednicom i roditeljima;
 • spremnost da učestvuju u redovnim projektno-radnim sastancima unutar škole, u aktivnostima planiranja i sprovođenja pripreme za završni ispit, kao i drugim aktivnostima koje će biti organizovane tokom procesa sprovođenja projekta;
 • posvećenost procesu redovnog prikupljanja podataka neophodnih za praćenje i evaluaciju efekata mera sprovedenih tokom trajanja projekta.

4. Iskustvo u saradnji sa lokalnim partnerima – srednjim školama, predstavnicima opština, lokalne kancelarije za mlade, lokalnih NVO, lokalne privrede, itd.

Maksimalan broj bodova koji pojedinačna škola može dobiti iznosi 100.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti na broj telefona 011/3347557 ili e-mail: konkurs@cep.edu.rs.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

 1. Obrazac za prijavu za učešće u realizaciji projekta
 2. Odluka Nastavničkog veća, potpisana od strane direktora škole i overena pečatom škole, o uključivanju škole u projekat 
 3. Odluka Školskog odbora, potpisana od strane predsednika školskog odbora, o uključivanju škole u projekat 
 4. Pismo školama