Prelazak sa redovne na onlajn nastavu - prilika za rast i razvoj

Prelazak sa redovne na onlajn nastavu - prilika za rast i razvoj

Prelazak sa redovne na onlajn nastavu je novina i izazov za nastavnike, učenike i njihove roditelje. Ne možemo reći da je onlajn nastava bila potpuna nepoznanica i nešto sa čim nismo imali nikakvog iskustva, posebno nastavnici, ali  vreme i brzina kojom smo prihvatili novi oblik nastave predstavlja priličan stres za sve nas. O onlajn nastavi kao inovativnom načinu realizacije nastave dosta smo slušali i sa nepoverenjem prihvatali da takva vrsta nastave može da zameni klasičnu nastavu u školi. Onlajn nastavu doživljavali smo kao nešto što je nerealno u bliskoj budućnosti i za šta treba tehnički dobro da budemo pripremljeni i edukovani. Prelazak na onlajn nastavu u martu prošle godine sve nas je zatekao nepripremljene. Suočili smo se sa situacijom da moramo brzo da učimo, da u hodu upoznajemo sve mogućnosti i karakteristike onlajn nastave, da tokom rada često improvizujemo, menjamo i snalazimo se kako u datom trenutku možemo i umemo.

Tokom ovog perioda onlajn nastave koji još uvek traje, najveća podrška učenicima i nastavnicima su roditelji. Dobra saradnja roditelja i nastavnika mnogo utiču i doprinose kvalitetnoj i uspešnoj realizaciji online nastave. Važno je istaći da se tokom online nastave razvilo međusobno razumevanje između nastavnika i roditelja. Roditelji shvataju i razumeju obaveze i teškoće sa kojima se susreću nastavnici tokom adaptacije na novi način rada i na stalno istraživanje i nalaženje novih načina da se ovaj vid nastave unapredi. Sa druge strane, nastavnici pružaju punu podršku i pomoć roditeljima u snalaženju u njihovoj novoj ulozi.

Jedan veliki deo odgovornosti i značajna uloga u celom procesu prelaska na online nastavu pripala je roditeljima. Još jedna dodatna obaveza i novo iskustvo roditeljima predstavlja njihova uključenost i angažovanje u nastavni proces putem online nastave, gde se roditelji suočavaju sa mnogo problema koji prate online nastavu. Roditelji preuzimaju veliki deo uloge nastavnika iako većina roditelja nema velika predhodna iskustva. Preko noći su primorani da nauče mnogo stvari koje su postale njihova svakodnevnica. Zatečeni novom situacijom roditelji se snalaze na različite načine kako bi obezbedili tehničke uslove deci za kvalitetnu online nastavu. Mnogo je primera da roditelji koji imaju više dece koja idu u školu i u različitim razredima imaju poseban problem da svoj deci obezbede uređaje putem kojih će pratiti nastavu, bilo da su u pitanju TV časovi bilo da je online nastava putem neke obrazovne platforme.

Mlađim osnovcima od izuzetne važnosti je podrška i pomoć roditelja tokom online nastave jer u tom uzrastu deca još uvek ne znaju sama da rukuju računaraima na način na koji se od njih to zahteva, pa je prisustvo roditelja obavezno i neizostavno. Roditelji teško uspevaju da organizuju i uskalde svoje obaveze sa potrebama deteta tokom online nastave. Poseban problem predstavlja činjenica da deca ne mogu sama da ostaju kod kuće a da zbog specifičnosti situacije i uslova tokom pandemije nema ko da ih čuva.

Mnogo roditelja online nastavu i obaveze koje ona nosi percipira kao teškoću sa kojom se dete suočava. Smatraju da deca imaju puno obaveza i da ovakvim načinom rada ne mogu na pravi način da pokažu svoja znanja i veštine. Roditelji zato zaštitnički prihvataju obaveze svog deteta i deo tih obaveza preuzimaju na sebe, pa tako, neretko, umesto deteta završavaju njegove školske obaveze.

Iz celog ovog procesa i odnosa roditelja prema online nastavi stvara se i nepoverenje u kvalitet online nastave i znanja koje dete na ovaj način usvaja. Sve se nekako svelo na obavezu da se urade domaći zadaci i pošalje povratna informacija nastavniku, a sa nadom da će se propušteno nadoknaditi kada se stvore uslovi za to. Roditelji su se tokom prethodne školske godine umorili od svih obaveza kojima su bili dodatno opterećeni i zahteva koji su im novim oblikom nastave nametnuti.

Zbog pandemije i različitih ograničenja koja su uvedena, tokom prošle godine nije bilo moguće organizovati i sprovesti tranzicione aktivnosti koje olakšavaju prelazak dece iz predškolske ustanove (PU) u školu. Roditelji budućih prvaka, posebno zabrinuti kako će teći prilagođavanje na školu u uslovima online nastave i da li će dete putem online nastave uspeti da stekne potrebna znanja i navike, ovaj problem su shvatili kao svoju obavezu i veliku odgovornost sa kojom neće moći na pravi način da se nose.

Na mane i nedostatke online nastave ukazuju roditelji dece kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, deca su uskraćena za potrebnu socijalizaciju, podršku i pomoć u učenju koju imaju u školi.

Sve navedene situacije doprinele su odluci roditelja da ove školske godine deca prate nastavu u školi. Roditelji uglavnom imaju stav da je bilo kakav oblik nastave u školi korisniji za decu u odnosu na online nastavu i da živu reč nastavnika i interakciju sa nastavnikom u školi ne može da zameni online nastava. Na ovakvu odluku roditelja, bez obzira na moguće rizike uticala je činjenica da deca ne mogu da ostaju sama kod kuće dok su roditelji na poslu kao i psihološko-socijalni momenat da je za decu važno da se druže i budu u društvu svojih vršnjaka jer su tako mnogo srećnija i motivisanija za učenje i rad.

Tokom online nastave svi smo stekli i svakoga dana stičemo nova znanja i iskustva, unapređujemo svoje kompetencije i učimo da se snađemo i prilagodimo novim uslovima i novim situacijama. Naučili smo da na drugačiji način međusobno sarađujemo, da učimo jedni od drugih, imamo razumevanja i budemo tolerantniji. Da budemo jedni drugima podrška, delimo i prihvatamo obaveze, da budemo strpljivi i koristimo najbolje od onoga što sa nam se nudi. Mislim da zajednički, iako suočeni sa mnogim problemima, pružamo maksimalnu podršku deci da uspešno prolaze kroz ovaj period.

Autorka teksta: Zilha Krlić

Učiiteljica i regionalna savetnica NARNS-a