Priručnik "Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju"

Priručnik "Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju"

Škola se razvija između nauke, tehnologije i kulture. Ona funkcioniše u interakciji sa ove tri oblasti koje su neophodne za pravo obrazovanje i iz njih crpi znanje i inspiraciju. Što se društvo više razvija, odgovornost škole je sve veća, a posao prosvetnih radnika sve zahtevniji i sveobuhvatniji. 

Najvažniji zadatak škole je da prati promene u svim sferama i da donosi promene u obrazovanju u odnosu na njih, jer ona treba da priprema učenike za stvaran život.

Kvalitetno, kompleksno i svestrano obrazovanje, koje podrazumeva stvaralački spoj teorije i prakse, kao i spoj konkretno primenjivog znanja sa opštim obrazovanjem jeste ono čemu svaki nastavni kadar u školama teži.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju, objavilo je priručnik Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju”.

 Više informacija o samom priručniku možete pogledati ovde.