Razvionica – Šta kažu učenici?

Razvionica – Šta kažu učenici?

Ova prezentacija, koja je bila deo programa na završnoj konferenciji projekta Razvionica, IPA 2011.pokazuje koliko je potrebno i korisno uključiti učenike u proces donošenja nekih odluka u školi. Učenici su, po pravilu, vrlo konstruktivni i dragoceni saradnici kad god imaju priliku i mogućnost da zaista izraze svoje doživljaje i očekivanja i kad se njihovi predlozi i ideje razmatraju sa dužnom pažnjom. Ovo je od posebnog značaja u našoj školi u kojoj često nailazimo na primere nerazumevanja između učenika i nastavnika. Da bi u potpunosti ispunila svoju društvenu ulogu, ostvarila ciljeve i doprinela razvoju i napredovanju svakog učenika, škola treba da bude dobro mesto na kome je svaki učenik prihvaćen, dobrodošao i uvažen. 

Ako se poruke koje su učenici poslali i želje koje su izrazili učestvujući u razgovorima o školskom programu svoje škole uporede sa nekim od najbitnijih kakakteristika modernog obrazovanja, vidi se da ga učenici intuitivno osećaju vrlo precizno i da bi njihovo uvažavanje u svakodnevnom radu u školi uveliko unapredilo sve očekivane i potrebne obrazovne rezultate.

Preuzmite prezentaciju Šta možemo čuti i naučiti od učenika (pdf, 1,0 MB)