Završna konferencija  „Od igre do knjige"

Završna konferencija „Od igre do knjige"

Prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu je jedna od najvećih promena u životu deteta koje su upravo u tom periodu nalazi u vrlo dinamičnom i ubrzanom razvoju. Ovaj period, koji se u stručnim krugovima zove tranzicioni period, je proces koji ne započinje polaskom deteta u školu, već traje više meseci. Da li će proces tranzicije, odnosno prelaska iz vrtića u prvi razred biti uspešan, zavisi od prethodnog iskustva deteta, ali i od pružanja podrške iz različitih sistema – porodice, škole i predškolske ustanove.

Pravilno izvedena tranzicija ostavlja pozitivne efekte na ukupan dalji razvoj deteta, a pitanje kvaliteta tranzicionog perioda nameće se kao prioritetno, kako kod profesionalaca, tako i kod roditelja.

Trenutna obrazovna politika i praksa specifična za proces tranzicije između obrazovnih nivoa i ciklusa ne zadovoljava potrebe dece i roditelja, a posebno nije afirmativna za decu i roditelje iz marginalizovanih grupa.

Zato je NARNS u saradnji sa relevantnim akterima tokom predhodnog perioda u dijalogu sa predstavnicima lokalnih samouprava radio na uvođenju jednog sveopšteg dokumenta, Protokola za tranziciju iz predškolske ustanove (PU) u OŠ u 3 lokalne zajednice koji će omogućiti da se do kraja juna 2022. uspešno sprovede tranzicija 120 dece predškolskog uzrasta (posebno iz marginalizovanih grupa) u osnovne škole.

Ideja je da Protokol/plan tranzicije bude obavezujući za sve ustanove. NARNS je u proteklom periodu sačinio dokument Inicijative za uvođenje obavezujućeg protokola iz PU u OŠ i na osnovu rezultata, nacrt Protokola će biti promovisan i zagovaran kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Uvođenje ovakvo obavezujućeg dokumenta značajno će uticati na poboljšanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji.

Uvođenje ovog plana tranzicije u škole i vrtiće deo je projekta „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ koji Gradski klubovi roditelja i nastavnika u Čačku, Kraljevu i Zrenjnaninu sprovode u okviru programa Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Na završnoj konferenciji koja će biti održana u subotu, 28. maja od 10 časova u Hotelu „88 rooms“ predstavićemo rezultate naših Gradskih klubova, ali i nalaze istraživanja o proceni roditelja o kvalitetu nastave tokom i posle COVID-19. Događaj neće biti otvoren za širu javnost. Čitajte naše vesti za više informacija sa ovog događaja.

Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.