Čačanski klub roditelja i nastavnika i NARNS realizuju značajan projekat „Dijalog promena – od igre do knjige“

Čačanski klub roditelja i nastavnika i NARNS realizuju značajan projekat „Dijalog promena – od igre do knjige“

Za većinu dece i njihove roditelje polazak u školu predstavlja radostan događaj, ali i veliki „pritisak“. Kako će se dete uklopiti, da li će moći da savlada lekcije, kakav će mu biti učitelj… Roditelji strahuju i kako će se sami snaći u toj novoj „ulozi“, pa im se često čini da po drugi put sedaju u školsku klupu. Ovi stresovi ponavljaju se i kada dete prelazi u peti razred, onda u srednju školu… Da bi sve to bilo jednostavnije, Naconalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) i Klub roditelja i nastavnika Čačak u našem gradu sprovodi Projekat “Dijalog promena – Od igre do knjige”.

Roditelji predškolaca su u januaru i februaru imali priliku da učestvuju na radionicama „Pozitivno vaspitanje“ i „Rana pismenost“, koje su održane u vrtićima „Sunce“ i „Bambi“. U vrtiću „Boško Buha“, u ponedeljak, 7. marta, održan je roditeljski sastanak sa osnovnim informacijama o pripremi za školu, razvijanju pozitivnog odnosa prema učenju, radnim navikama… O istim temama roditelji predškolaca iz vrtića „Sunce“ i „Bambi“ moći će da čuju na sastanku već sledećeg utorka, 15.marta.

Sanja Mirković, koordinator NARNS-a u Čačku, navodi da projekat „Od igre do knjige – doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ traje od avgusta prošle do jula ove godine. Donator celog programa je Evropska unija.

– Cilj je uspostavljanje dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“, koji je Beogradska otvorena škola pokrenula sa devetnaest partnerskih organizacija – rekla je Mirković.

UMREŽAVANjE SVIH KOJI VASPITAVAJU I BRINU O DECI

Prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu jedna je od najvećih promena u životu deteta, koje se upravo u tom periodu nalazi u vrlo dinamičnom i ubrzanom razvoju, potvrđuje i Slađana Vasiljević, psiholog i savetnik NARNS-a.

– Ovaj tranzicioni period, posmatran kao proces koji traje više meseci, određen je prethodnim iskustvom deteta, ali i pružanjem podrške iz različitih sistema – porodice, škole i predškolske ustanove. Efikasnost ovog procesa zavisi od kvaliteta odnosa i usaglašenog delovanja tri navedena sistema. Jedan od ciljeva projekta je povezivanje i umrežavanje svih uključenih strana – rekla je Vasiljević.

Da bi period prelaska iz predškolske ustanove u školu bio bezbrižan  i čačanskim mališanima i njihovim porodicama, udružili su se zaposleni u Predškolskoj ustanovi „Radost“, osnovnim školama „Filip Filipović“ i „Ratko Mitrović“, Klub roditelja i nastavnika Čačak, koji su izradili plan aktivnosti.

DA POLAZAK U ŠKOLU BUDE RADOSNO PUTOVANjE

Vera Jovanović, direktorka PU ,,Radost“, isakla je da prelazak deteta iz predškolske ustanove u osnovnu školu sa sobom nosi značajne promene u životu svakog deteta.

– Kako bismo to olakšali, prvenstveno deci, a i roditeljima, i učinili polazak u školu radosnim, uspešnim i nezaboravnim putovanjem, a ne stresnim događajem, stručni tim PU ,,Radost“, u saradnji sa predstavnicima osnovnih škola, uključen je u projekat ,,Od igre do knjige“. Osmislili smo i preduzeli niz aktivnosti, kako bismo svoj deci omogućili polazne osnove jednakih mogućnosti, olakšali uspostavljanje socijalnih odnosa u novom, školskom okruženju, povećali njihovu motivaciju i pozitivan stav prema školskoj sredini. Povezivanje vrtića i škole omogućava školskom osoblju da nastavi dotadašnji vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi. Stručna služba PU i vaspitači daju informacije stručnom osoblju škole, brinući o posebnosti i individualnosti svakog deteta – rekla je direktorka Jovanović i istakla da sve aktivnosti vode ostvarenju zajedničkog cilja – uspešnog prelaska deteta u školsko okruženje.

U svojim učionicama i kabinetima Osnovna škola “Ratko Mitrović“ dočekaće 23. marta predškolce PU „Radost“, koji će kroz raznovrsne aktivnosti upoznati ovu školu.

– Mi u školama nemamo pravu informaciju šta deca rade u vrtićima, koje su njihove mogućnosti… Cilj je da se sve ustanove „uvežu“, da bi prelazak deci učinili bezbolnijim, da se ne bi kretalo od nule, odnosno da se valorizuje rad vaspitača u vrtićima – rekao je Đuro Ceranić, direktor OŠ „Ratko Mitrović“ i podsetio da je ova ustanova bila prva u Čačku sa konceptom celodnevne nastave za prvake i drugake, koja je uvedena pre pet godina. Kasnije, njihovim stopama krenule su i druge škole.

Iz NARNS-a i čačanskog Kluba najavljuju još mnogo zajedničkih aktivnosti u školama i vrtićima, koje će organizovati do juna ove godine.


SVI NA ISTOM ZADATKU…


Realizaciju projekta u Čačku podržala je lokalna samouprava i Školska uprava Čačak. Radni tim čine predstavnici lokalne samouprave, načelnik Školske uprave Čačak, direktor, stručni sardnici i vaspitači PU „Radost“, direktor, stručni saradnici i učitelji škola „Ratko Mitrović“ i „Filip Filipović “, kao i Klub roditelja i nastavnika Čačak. U okviru PU „Radost“ u projektne aktivnosti ukučeni su deca, roditelji i vaspitači dečjih vrtića „Boško Buha“, „Bambi“ i „Sunce“.

PRIRODAN PUT ODRASTANjA

– „Spakujete ranac u vrtiću, pokupite preostalu odeću i flašicu s vodom, poravnate crtež koji se zgužvao u ormariću i onda izađete na kapiju poslednji put. I život ne bude isti“. Ovim je rečima Hedvig Montgomeri vrlo simbolično predstavio prelazak deteta iz sveta predškolca u svet školarca. Od škole, od predškolske ustanove, od učitelja koji učenika dočekuje, od vaspitača koji dete ispraća zavisi da li će ta promena biti stres ili prirodan put odrastanja – rekla je Slađana Parezanović, rukovodilac Školske uprave Čačak i dodala je kroz projekat  NARNS-a, PU „Radost“ prepoznala značaj razvijanja međusobne saradnje.

PRAKTIČNE RADIONICE – SVE JE IGRA, KROZ KOJU SE UČI

Slavica Lužanin, direktorka OŠ „Filip Filipović“, rekla je da je već dogovorena saradnja sa čačanskim vrtićima. U školi su organizovali likovni konkurs za predškolce, koji će biti nagrađeni…

– Vaspitači će dovoditi grupe mališana u školu, kako bi osetili „školsku“ atmosferu, upoznali se sa drugarima iz prvog i drugog razreda. Za njih će biti organizovane razne radionice. Kroz igre i vežbe potrebno je da se pospeši motorika šake, što je u tom uzrastu veoma važno. Pogrešna je predstava da deca treba da znaju da pišu ili čitaju kada krenu u školu. Ali, nažalost, dolaze nam deca koja ne znaju da drže olovku! – navela je Lužanin jedan od fenomena digitalnog doba.

Predviđene su i sportske radionice, kao i sastanak roditelja sa „prvačkim“ učiteljima, koji će govoriti kako na pravi način pripremiti i osloboditi dete straha od škole…

Izvor: Čačanski glas, 10. mart 2022. godine,