Pozitvna disciplina i rana pismenost, teme koje izazivaju puno pažnje kako kod roditelja, tako i kod praktičara u Čačku

Pozitvna disciplina i rana pismenost, teme koje izazivaju puno pažnje kako kod roditelja, tako i kod praktičara u Čačku

Predstavnici i stručni saradnici Gradskog kluba roditelja i nastavnika Srbije u Čačku, održali su u okviru projekta "Od igre do knjige" 29.12.2021. radionicu “Rana pismenost” u Predškolskoj ustanovi „Radost“ na kojoj je učestvovalo 11 roditelja i 4 nastavnika. Budući da je inicijalno bila velika zainteresovanost roditelja da prisustvuju, onima koji su bili sprečeni da dođu zbog epidemiološke situacije, poslati su svi materijali naknadano, putem elektronske pošte.

Kada smo upitali neke od roditelja da daju komentar na temu i kvalitet radionica, podelili su sa nama da su dobili značajne informacije, šta je rana pismenost, kako se podstiče rana pismenost u porodici tj. koja je uloga porodice i kakve efekte ima na uspeh deteta u školi, da je važno o ovoj temi edukovati roditelje  kada su deca na ranom uzrastu.

Dva meseca kasnije, 17.02.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Radost“, održana je nova radionica za roditelje i prosvetne radnike posvećena pozitivnom roditeljstvu pod nazivom “Pozitvna disciplina”. Na radionici  učestvovalo 6 roditelja i 4 vaspitača.

I ova tema je roditeljima bila jako korisna, navode predstavnice Gradskog kluba roditelja i nastavnika Čačak. Poostavljali su dosta pitanja iz oblasti kako koristiti pozitivno vaspitavanje i kako izbeći postavljanje kratkoročnih ciljeva u odnosu na dugoročne ciljeve vaspitanja dece u porodici. Vaspitači su vrlo zainteresovani za temu i smatraju da ce im stečeno iskustvo sa radionice koristiti kako u radu tako i u porodici. Smatraju da postoji potreba da se ovakve radionice održe na za sve vaspitne grupe.

U diskusiju se možete uključiti preko društvenih mreža korišćenjem heštega #DijalogPromena, #OdIgreDoKnjige i #NARNSobrazovanje. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekratarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduOlof Palme Centrom kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.