Prelazak deteta iz vrtića u školu ne treba da bude rezultat pojedinačnih inicijativa

Prelazak deteta iz vrtića u školu ne treba da bude rezultat pojedinačnih inicijativa

Beograd, 31. maj 2022. godine – Tranzicija dece iz jednog obrazovnog sistema u drugi (iz vrtića u školu) nije stvar izbora, već treba da bude deo sistemske brige, glavna je poruka sa završne konferencije projekta „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ održane 28. maja, koji su NARNS Gradski klubovi roditelja i nastavnika u Čačku, Kraljevu i Zrenjaninu sprovodili od oktobra 2021. godine u okviru programa Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Tom prilikom predstavljeni su i nalazi istraživanja o proceni roditelja o kvalitetu nastave tokom i posle COVID-19.


Prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu je jedna od najvećih promena u životu deteta. Da li će proces obrazovne tranzicije, odnosno prelaska iz vrtića u prvi razred biti uspešan, a deci i roditeljima olakšan, zavisi od saradnje porodice, škole i predškolske ustanove (PU). Pravilno izvedena tranzicija ostavlja pozitivne efekte na ukupan dalji razvoj i rast deteta.

Trenutna praksa ne zadovoljava potrebe dece i roditelja, a aktivnosti tranzicije se svode na pojedničane inicijative ili ne postoje, što posebno nije afirmativno za decu i roditelje iz marginalizovanih grupa. Zato su u dijalogu sa predstavnicima lokalnih samouprava, NARNS Gradski klubovi roditelja i nastavnika Srbije radili na uvođenju jednog sveopšteg dokumenta, Protokola za tranziciju iz predškolske ustanove (PU) u OŠ u tri grada.

Kao rezultat, budući prvaci u Zrenjaninu, Kraljevu i Čačku ulaze spremni u naredni nivo obrazovanja. Zahvaljujući saradnji klubova koji čine učitelji, roditelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi, vaspitači sa lokalnim samoupravama, uspešno su osmišljeni, organizovani i sprovedeni planovi tranzicije u svim obrazovnim ustanovama koje su uključene u projekat.

Osim zajedničke izgradnje plana tranzicije i njegovog sprovođenja, tokom trajanja projekta, stručni saradnici su kroz radionice o ranoj pismenosti, pozitivnom roditeljstvu, sajmove roditeljstva, dane otvorenih vrata, odgovarali na najvažnije dileme roditelja, kao što su, da li dete treba opismenjeno da pođe u školu i pripremali decu na novu, školsku sredinu. Više o ovim inicijativama pročitajte ovdeovde.

Rezultati istraživanja o kvalitetu obrazovanja iz perspektive roditelja tokom i nakon pandemije, pokazuje da je ocena roditelja pre pandemije bila viša, a da se onda kvalitet dramatično smanjio i nakon pandemije se nije popravio. Opšti utisak je da u sistemu obrazovanja nedostaje – sistem, sve se svodi na pojedinačne inicijative ili njihovo odsustvo, glavni su zaključci dr Nevene Buđevac sa Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

*Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) je tokom 2020. godine radila na zagovaračkoj kampanji o neophodnosti uvođenja protokola tranzicije u škole i predškolske ustanove, a sve što je postignuto u tom periodu možete pogledati OVDE. Od jeseni 2021. godine, učestvuje u uspostavljanja dijaloga između civilnog i javnog sektora u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji je Beogradska otvorena škola (BOŠ) pokrenula na nivou Srbije radi kreiranja dijaloga o javnim politikama zasnovanih na dokazima i podacima.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.