Forum

Bezbednost i zaštita od nasilja

Ustanova (vrtić, osnovna i srednja škola) je dužna da propiše i primenjuje mere, način i postupak za zaštitu i bezbednost dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova. Ustanova ovo radi u saradnji sa nadležnima u jedinici lokalne samouprave.
[ Uđi u forum ]

Partnerstvo roditelja i nastavnika

Razvijena strategija saradnje sa porodicom podrazumeva poznavanje realne situacije deteta i porodice, poznavanje mogućih oblika saradnje i veštine u njihovom realizovanju, načina motivisanja roditelja za saradnju (utvrđivanje potreba, informisanje, nenasilno uključivanje), veština komunikacije (aktivno slušanje, razrešavanje konflikata).
[ Uđi u forum ]

Učenje i podučavanje

Zakon kaže da obrazovanje i vaspitanje treba da se odvijaju u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj obrazovnoj ustanovi u kojoj se neguju otvorenost, saradnja, tolerancija, svest o kulturnoj i civilizacijskoj povezanosti u svetu, posvećenost osnovnim moralnim vrednostima, vrednostima pravde, istine, solidarnosti, slobode, poštenja i odgovornosti i u kojoj je osigurano puno poštovanje prava deteta, učenika i svih drugih učesnika.
[ Uđi u forum ]

Kompetentni nastavnici

Dužnost nastavnika je da planiraju i ostvaruju kvalitetan obrazovni proces, da u njemu osiguraju centralno mesto za dete odnosno učenika, da efikasno sarađuju sa roditeljima, da gaje stav otvorenosti prema pedagoškim i organizacionim novinama.
[ Uđi u forum ]

Odgovorno roditeljstvo

Prema određenjima glavnih obrazovnih zakona, odgovorno roditeljstvo najpre znači aktivnu, intenzivnu i konstruktivnu saradnju roditelja sa obrazovnom institucijom, vrtićem ili školom. Ta saradnja uključuje niz prava i odgovornosti i na strani roditelja i, naravno, na strani obrazovne institucije sa kojom roditelj sarađuje.
[ Uđi u forum ]

Prijavite se kako biste učestvovali u diskusiji.
Još uvek nemate nalog? Registrujte se.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.