Mere, načini i postupci za zaštitu i bezbednost dece i učenika

Otvorena diskusija

Obrazovanje.org
Partnerski za obrazovanje

31. Mar 2016. @ 09:41

Pre uključivanja u diskusiju o postupcima za sprečavanje nasilja, zlostavljanja i diskriminacije nad decom pročitajte tekst Bezbednost dece/zaštita od nasilja.

Radica Blagojević.Radovanović
OŠ ,,Aleksa Dejović"

25. May 2016. @ 09:28

Jako mi je važno da dobijem odgovor na sledeće pitanje jer ja rukovodim Timom za NZZ u mojoj školi i ulazim u sukob sa sekretarom i direktorom škole, koji tumače da se za svaki postupak deteta pokreće vaspitno-disciplinski postupak, a da se posle dokazuje da li ima tu krivice ili će se postupak obustaviti. Oni tumače da u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stoji da se mora pokrenuti postupak na  osnovu člana 45. i da je Zakon iznad Pravilnika o postupanaj u ustanovi u slučaju pojane NZZ i razvrstavanje nasilja po nivoima. Ne vredi to što ja i pedagog govorimo to što piše u Pravilniku da se za prvi nivo nasilja ne pokreće vasp.disc.postupak, ni za drugi nivo, ako je pojačan vaspitni rad delotvoran, nego samo se odmah pokreće za treći nivo.

Molim vas vaše pravno tumačenje bi nam mnogo pomoglo.

Olga Nikolic
Novinarka u oblasti obrazovanja

02. Jun 2016. @ 03:20

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je tu veoma jasan, pogledajte članove 113, 114 i 115. (113 definiše lakše i teže povrede zabrane, član 114 govori o vaspitno-disciplinskom postupku i član 115 govori o vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama i pravnoj zaštiti učenika).

Član 113. – koji se odnosi na odgovornost učenika – definiše šta su lakše a šta teže povrede učenika. Učenik može da odgovara za lakšu povredu obaveze opštim aktom koji utvrđuje škola, a ZOSOV ili poseban zakon definiše teže povrede obaveze. 

U teže povrede obaveze spada, pored ostalog, uništenje, oštećenje ili skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola ili druga organizacija, organ... Za povrede koje se odnose na stav 8 i 9 člana 113 (neopravdano izostajanje iz nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada više od 25 časova tokom školske godine... i učestalo činjenje lakših povreda tokom školske godine...) obavezna je postupnost u izricanju mera.

Prema članu 114 za teže povrede obaveza učenika i za povrede iz čl. 44 i 45 ZOSOV škola mora da vodi vaspitno-disciplinski postupak o kome mora da bude obavešten roditelj, odnosno staratelj.

Član 115 govori o izricanju mera. Za lakšu povredu obaveza učenika izriče se vaspitna mera – opomena i tu se (za prvi oblik nasilja) ne pokreće vaspitno-disciplinski postupak.

Za lakšu povredu učenika izriče se i ukor odeljenjskog veća ili ukor odeljenjskog veća, u skladu sa opštim aktom škole.

Za težu povredu se pokreće vaspitno-disciplinska mera – ukor direktora i ukor nastavničkog veća i za učenike srednje škole može biti isključivanje iz škole.

Po tumačenju nadležnih, vaspitna mera izriče se učeniku za lakšu povredu obaveza bez vođenja vaspitno-disciplinskog postupka ako se radi o lakšoj povredi zabrane – i to piše u zakonu. Kao što u članu 115. piše u kojim slučajevima se taj postupak pokreće.

Takođe, prema Pravilniku za prvi nivo nasilja ne pokreće se vaspitno-disciplinski postupak, već tek drugi i treći nivo, ako NNZ tim proceni da se radi o ozbiljnoj situaciji, tada se pokreće vaspitno-disciplinski i dokazuje da li je bilo ili nije povrede i daju se mere. S tim, što, ako u vaspitno-disciplinskom postupku učenik pokaže promenu ponašanja obustavlja se vaspitno-disciplinski postupak koji ne mora uvek da se završi izricanjem mere. 

Prijavite se kako biste učestvovali u diskusiji.
Još uvek nemate nalog? Registrujte se.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.