Priručnici i vodiči

Vodič za roditelje kroz obrazovanje na daljinu, NARNS, 2021.

Priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?” (pdf, 1,2 MB) Obrazovni forum, 2019.

Vodič za odeljenske starešine i vršnjačke medijatore – primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine (pdf, 0,6 MB)
Vesna Stanković, Tim za prava deteta, 2018.

Škola za početnike (pdf, 0,4 MB)
Melita Ranđelović, Dušanka Nigrenji, Jelena Dobranić, Aleksandra Radević, 2016.

Prevencija segregacije, razvoj inkluzivnih upisnih politika i desegregacija škola i odeljenja (pdf, 0,7 MB)
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2016.

Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine (pdf, 5,9 MB)
Pedagoško društvo Srbije, 2016.

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku (pdf, 13,7 MB) 

Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na srpskom i romskom jeziku (pdf, 0,4 MB) 

Liflet za roditelje/staratelje „Dodatna podrška detetu i učeniku” na mađarskom jeziku (pdf, 3,4 MB)
Centar za socijalnu politiku, 2016. 

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike (pdf, 6,0 MB)
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, 2015.

Priručnik za prilagođavanje pristupa obrazovanju učenika iz osetljivih grupa sa primerima dobre pakse (pdf, 2,8 MB)
Milena Jerotijević i Snježana Mrše, 2015.

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnovi učenja i nastave (radni nacrt) (pdf, 1,1 MB)
Razvionica, 2015.

Vodič za nastavničko udruživanje (pdf, 2,0 MB)
Savez učitelja Republike Srbije, 2013.

Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve! (pdf, 3,4 MB)
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, 2012.

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu (pdf, 4,8 MB)
Razvionica, 2011.

Nasilje u školi (pdf, 1.1. MB)
Jelena Žunić Cicvarić i Radovan Cicvarić, 2009.

Vodič kroz savet roditelja (pdf, 1,5 MB)
Užički centar za prava deteta, 2009.

Šta je danas bilo u školi? (pdf, 3,3 MB)
UNICEF, 2008.

Autisam Speaks: Priručnik za prvih 100 dana (pdf, 1,1 MB)
Autisam Speaks, 2008.

ADHD (pdf, 6,4 MB)
Milena Kostić, 2005.

Modeli odnosa roditelja i škole/vrtića (pdf, 0,5 MB)
Dragana Pavlović Breneselović

Škola za početnike na romskom jeziku (pdf, 1,7 MB) 

Škola za početnike na rumunskom jeziku (pdf, 1,8 MB) 

Škola za početnike na mađarskom jeziku (pdf, 1,8 MB) 

Škola za početnike na albanskom jeziku (pdf, 1,7 MB)
Melita Ranđelović, Dušanka Nigrenji, Jelena Dobranić, Aleksandra Radević, 2016.

Onlajn priručnik za projektnu nastavu u sedmom i osmom razredu osnovne škole