Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja - „Partnerski za obrazovanje“

Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja - „Partnerski za obrazovanje“

Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF pokrenuli su projekat namenjen nastavnicima i roditeljima, sa ciljem da promovišu i podstiču njihovo udruživanje kako bi efikasnije mogli da iniciraju promene u obrazovanju i rešavaju probleme koji u savremenom društvu postaju sve kompleksniji. Projekat je usmeren na osnaživanje i povećanje uticaja roditelja i nastavnika na obrazovnu politiku i na njihovo učešće u odlučivanju, saradnju između škole i porodice, s fokusom na kvalitet učešća i odnosa koji se uspostavlja. Učesnicima će biti omogućeno da razumeju na čemu se bazira moderno obrazovanje i šta je njegova funkcija u savremenom društvu kao i zašto dobra zakonska rešenja nailaze na mnogo problema u praksi i kako ih prevazići. Namera je da se u praksi pokaže kako nastavničko-roditeljska saradnja i partnerstvo mogu da budu korisni za decu, obrazovni proces i ishode. Stoga projekat „Partnerski za obrazovanje“ ima ulogu da okupi sve one koji žele promenu i imaju energiju i znanje da mogu na pravi način da utiču na obrazovne procese i donosioce odluka kroz rad portala obrazovanje.org i udruživanje prosvetnih radnika i roditelja.

Portal obrazovanje.org služiće kao važno mesto za nastavnike, direktore, stručne saradnike i roditelje u Srbiji da se informišu o osnovnim pojmovima, najbitnijim dokumentima, zakonima, istraživanjima i temama za obrazovanje 21. veka. Na ovom portalu zainteresovani mogu da diskutuju i o svim aspektima obrazovne delatnosti, ali i da razmenjuju stavove i primere dobre prakse i predlažu inicijative za poboljšanje kvaliteta obrazovanja. U sadržaje iz obrazovanja unosiće se sve novosti i promene u ovoj oblasti, bilo da se odnosi na nov zakon, podzakonska akta ili primere dobre ili loše prakse.

Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja, razvijanje partnerstva i jačanje uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou počinje najpre osnivanjem klubova za prosvetne radnike i roditelje u 10 gradova u Srbiji za koji se, kroz konkurs za aktivizam u obrazovanju „Obrazovanje za 5+“, javilo više od 600 prosvetnih radnika i roditelja. Kroz klubove će biti formirana jezgra od pet najaktivnijih ljudi, koji će se, potom, širiti, uz pretpostavku da će se u prva četiri meseca stvoriti jezgro od 25 ljudi na svakom od tih mesta. Za ovaj volonterski rad jezgro aktivista biće obučeno metodologijom organizovanja zajednice Maršala Ganca sa Harvardskog univerziteta, koji ima za cilj da kroz aktivističku akciju pokrene promene koje su važne za tu lokalnu zajednicu. Iz ovog aktivističkog rada proisteći će preporuke kako bi nastavnici i roditelji zajedno mogli u partnerstvu da se nose sa svim izazovima u oblasti obrazovanja u lokalnoj sredini.

U 21. veku je jasno da prosto znanje činjenica nije funkcionalno, već se sve više govori o kompetencijama kao složenom setu veština i znanja čija je primena neophodna za život i rad u modernom društvu. Postoji niz problema koji moraju da se reše da bi učenje bilo uspešno i da bi sva deca ostvarila svoje potencijale i postali informisani i obrazovani članovi svoje zajednice, sutra spremni da uzmu učešće u njenom oblikovanju. Da bi se to ostvarilo, neophodni su pogledi iz različitih uglova, kompetencije, odgovornosti i nova partnerstva. Zajednički rad prosvetnih radnika i roditelja ima daleko veće i bolje efekte za decu, a sprovođenje obrazovnih politika koje su već definisane, mnogo je lakše ukoliko se zna šta je tačno čija odgovornost i kako može kvalitetno da se sarađuje. Ovaj projekat može da bude veliki resurs i za Ministarstvo i njihove politike jer se njime podržavaju politike koje Ministarstvo sprovodi a to je obezbeđivanje kvalitetnog i dostupnog obrazovanja za svu decu.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.