Lebane: Danas tribina u DK „Radan” – Inkluzija u praksi – primer dobre praks

Lebane: Danas tribina u DK „Radan” – Inkluzija u praksi – primer dobre prakse

Izvor: infocentarjug.rs, 25.3.2016.

Tribina „Inkluzija u praksi – primer dobre prakse” koju finansira Fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Savezom učitelja Republike Srbije i Društvom učitelja Lebane, biće održana u petak 25.3.2016. u Domu kulture „Radan” sa početkom u 18 časova.

„Uzimajući u obzir činjenicu da u praksi i dalje postoje prepreke za kvalitetno ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja, posebno u manjim lokalnim sredinama, kao i potrebu njihovog prevazilaženja, plan je da budu budu uključeni svi akteri, nastavnici, vršnjačke grupe, roditelji, članovi interresorne komisije i drugi”, rekla je učiteljica Ljubinka Buba Bogdanović.

Ciljevi projekta čije je postizanje planirano kroz realizaciju tribina su sledeći:

  • razmena iskustava i primena dobre inkluzivne prakse,
  • razmena iskustava i ideja vršnjačkih grupa,
  • razmena iskustava i ideja roditelja učenika,
  • podrška nastavnicima, vršnjačkim grupama i roditeljima od strane članova interresornih komisija i
  • identifikovanje problema u oblasti inkluzivnog obrazovanja, karakterističnih za određenu lokalnu sredinu, predloga njihovih rešenja i predloga budućih akcija u cilju ostvarivanja kvalitetnog obrazovanja za svako dete i sve to od strane svih aktera  (nastavnika, vršnjačkih grupa, roditelja i članova interresorne komisije).

Teme:Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.