Za bolje obrazovanje

Loznica: Za bolje obrazovanje

Izvor: Lozničke novosti, 1. jul 2016.
Autor: V. Mićić 

U utorak je u Loznici održan Okrugli sto kao završna aktivnost u okviru projekta „Partnerski za obrazovanje” u koji je uključeno jedanaest gradova među kojima i Loznica. Cilj projekta je razvijanje saradnje između porodice i nastavnika radi što boljeg obrazovanja dece.

„Unicef” i „Fondacija za otvoreno društvo” pokrenuli su projekat „Partnerski za obrazovanje” čiji je cilj razvijanje saradnje između nastavnika i roditelja, koja postoji ali ne u dovoljnoj meri, kako bi nivo i kvalitet obrazovanja bio što bolji. Na raspisani konkurs javilo se šesto zainteresovanih, a Loznica je jedan od jedanaest izabranih gradova koji učestvuju u projektu. U svakom gradu pa i u Loznici, osnovan je liderski klub čiji je zadatak bio da u svojoj sredini uoči šta bi moglo da unapredi obrazovanje.

Kao nedostatak uočena je loša saradnja nastavnika i roditelja, da nije dvosmerna, nije partnerska, nije u skladu sa potrebama obe strane i ne doprinosi boljem položaju deteta u školi. Cilj kampanje je bio da organizujemo po dvanaest roditelja i nastavnika iz četiri osnovne škole u gradu i da se u svakoj od njih osnuje Tim za aktivnu saradnju sa porodicom. Za početak su uključene gradske škole „Anta Bogićević”, „Kadinjača”, „Jovan Cvijić” i „Vuk Karadžić”, ali će se projekat proširiti na sve osnovne i srednje škole – rekla je Valentina Petrović, članica liderskog tima u kojem su i Slađana Lakićević, Gordana Marković Sakić i Nataša Opačić.

U utorak je u Kancelariji za mlade u Loznici održan Okrugli sto kao završna aktivnost liderskog tima u kojem je, pored timova za saradnju i predstavnika škola koje su bile uključene u projekat, učestvovala i Jasmina Selmanović, koordinatorka Fonda za otvoreno društvo. Ona je istakla da je krajnji zadatak projekta uspostavljanje nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja koja će na kraju zastupati interese i jednih i drugih u razvijenim obrazovnim politikama.

Na okruglom stolu se moglo čuti da roditelji najviše zameraju nastavnicima što ne nastoje da razumeju porodičnu situaciju deteta, nedostatak podrške, organizacioni problem, odnosno, „prazan čas” veronauka i građansko, favorizovanje dece prema statusnoj pripadnosti. Na drugoj strani zamerke nastavnika su – vaspitna zapuštenost dece od strane roditelja, finansijska nedisciplina, nepoverenje roditelja u pravičnost nastavničke odluke (ekskurzije, udžbenici), zloupotreba poznanstva, netaktičan stav u rešavanju nesuglasica.

Neke od aktivnosti klubova partnerskih odnosa roditelja i nastavnika su održavanje otvorenih vrata škole jednom mesečno, postavljanje info-strane za roditelje, sportske aktivnosti roditelja i nastavnika, zajednički izleti, predstavljanje profesija od strane roditelja.

Jedan od gostiju Okruglog stola bio je i Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice, koji je istakao da bi nastavnici i roditelji mogli da raspravljaju i o tome da li su svi zajedno učinili sve da deca budu bezbedna u školi, da li i koliko znanja deca steknu po završetku jednog nivoa obrazovanja. 

Možda partnerski treba da se zapitamo zašto danas roditelji angažuju privatne nastavnike da pripremaju decu, da li to znači da deca danas nisu sposobna kao nekada ili smo i mi kao nastavnici u nečemu pogrešili? Trebalo bi da analiziraju koje obrazovne profile imamo u gradu, da li su usaglašeni sa potrebama NSZ, trebalo bi ponekad da pohvalimo nastavnike koji se nesebično zalažu, čija deca postižu rezultate, takmiče se, promovišu svoju školu. Takođe, svi zajedno bi trebalo malo više da povedemo brigu o očuvanju ćirilice - rekao je Đokić.

Teme:Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.