Glas roditelja mora da se čuje

Savetnica ministra prosvete o novim roditeljskim telima: Glas roditelja mora da se čuje

Izvor: Danas, 27.1.2017.
Autor: V. Andrić 

Prvi opštinski saveti roditelja trebalo bi da budu formirani od naredne školske godine u jednom broju opština, a namera Ministarstva prosvete je da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji ovo roditeljsko telo.

Dragana Milovanović, savetnica ministra prosvete, podseća da je krajem prošle godine održan inicijalni sastanak predstavnika školskih uprava, lokalnih samouprava i stručnih saradnika, na kojem je razmatrana mogućnost suštinskog uključivanja roditelja u obrazovne procese. Konsultativni proves su vodili eksperti iz Centra za interaktivnu pedagogiju i Užičkog centra za prava deteta, koji su ranije bili nosioci projekta „I roditelji se pitaju”. Na sastanku je formirana komisija za izradu podzakonskih akata koji će regulisati rad opštinskih saveta roditelja.

■ Ko će činiti te savete i kako će se birati članovi?

Svaka predškolska ustanova i škola na teritoriji određene opštine imaće po dva predstavnika, koje će predlagati saveti roditelja. Roditeljsko telo lokalne zajednice imaće više zadataka: da daje mišljenje i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređuje obrazovanje i vaspitanje i bezbednost učenika u opštini, učestvuje u opštinskim planovima i programima vezanim za obrazovanje i bezbednost dece, pruža podršku savetima roditelja u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti, zastupa roditelje opštine u svim situacijama od značaja za ostvarivanje prava deteta i unapređenje obrazovanja... Opštinski saveti će sarađivati sa organizacijama koje deluju, ne samo u oblasti obrazovanja, već i zdravlja, kulture, socijalne zaštite... Svi članovi opštinskih saveta roditelja će proći obuku. Naš plan je da oni, ali i svi drugi roditelji budu povezani putem internet foruma vezanog za „Dositej”, kojim će stručno rukovoditi jedna osoba u Ministarstvu prosvete. Ona će biti zadužena za saradnju sa roditeljima.

■ Koliko vremena je potrebno da svaka lokalna samouprava dobije opštinski savet roditelja?

Naša ideja je da se već od naredne školske godine krene sa ovakvim strukturiranim pristupom, ali je sigurno da to neće zaživeti istim tempom u svim lokalnim samoupravama. Imamo dobru saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, koje će nam pomagati u tom poslu. Pretpostavljam da je dve do tri godine realan rok da u svakoj opštini u punoj meri zaživi ovo telo.

■ Opštinski saveti roditelja će biti savetodavna tela, kako ćete obezbediti da škole uvaže njihove predloge?

Svi članovi opštinskih saveta imaće vertikalnu komunikaciju sa osobom u Ministarstvu prosvete koja će biti zadužena za komunikaciju sa roditeljima, što je jedan od mehanizama. Ljudi koji su u opštinama zaduženi za društvene delatnosti blisko će sarađivati sa lokalnim roditeljskim telima, pa će i to biti jedan od načina da se obezbedi efikasan rad.

■ Postojeći saveti roditelja u školama imaju prilična ovlašćenja, ali se to u praksi ne poštuje. Zašto niste tu intervenisali?

Ovo je jedan od načina kojim ćemo osnažiti roditeljsku participaciju u školi. Želimo da oni imaju doživljaj da se njihov glas čuje. Opštinski saveti će biti deo roditeljsko-nastavničke alijanse, koju u ovom trenutku osniva Unicef. To je još jedan od načina koji će doprineti da roditelji postanu vidljivi subjekti u obrazovnom procesu.

■ Zašto niste ojačali funkcionisanje saveta roditelja? U mnogim školama to telo postoji samo formalno, a spisak nadležnosti je dugačak... Ljudi zbog toga neće da se angažuju.

Ne možete nikoga da naterate da preuzme prava koja mu pripadaju. Ali u trenutku kada dožive da su ta njihova prava smislena, nadamo se da će veći broj roditelja, koji suštinski imaju šta da kažu, koji mogu konstruktivno da kritikuju i budu saradnici u obrazovnom procesu, želeti da se uključe u rad saveta.

■ Utisak je da ćemo imati još jedno savetodavno telo.

Opštinski saveti roditelja će imati drugačija ovlašćenja. Ako posmatrate obrazovni proces na nivou jednog grada, imate drugačiju perspektivu nego kada ga posmatrate na nivou jedne škole. Kada imate širu sliku, otvaraju se i neka nova pitanja. Sem toga, kada se ljudi povežu, čuju iskustva iz drugih obrazovnih ustanova, primere dobre prakse, moći će da predlažu promene i u svojoj školi.

■ Brojna istraživanja, ali i školska praksa svedoče da su roditelji i škola na suprotnim stranama. Utisak je da ti odnosi nepomirljivi. Imali smo priliku da se u to uverimo i kada je ministar prosvete najavio da će roditelji procenjivati pedagoški stil rada nastavnika.

Ništa nije nepomirljivo, to je proces u kojem za početak moramo da se upoznamo, mada veći broj prosvetnih radnika ima širu ulogu, jer su i sami roditelji. Vrlo je interesantno da nekada kao roditelji imamo pritužbe na ono što radimo kao nastavnici. Nemoguće je da ćemo ostati jedna od retkih zemalja koja nema dobru saradnju škole i porodice. Onog trenutka kada shvatimo da smo na istoj strani i da smo zainteresovani za dobrobit dece, jeste momenat kada će se stvari prelomiti. Svaka mentalitetska promena i promena navike teče nekoliko godina, nekad je potrebno i nekoliko desetina godina, ali se ona u jednom trenutku mora započeti. U tom segmentu nam mediji mogu mnogo pomoći, pre svega, odgovornijim izveštavanjem o obrazovanju. Naravno da stvari ne treba gurati pod tepih, ali celo društvo, uključujući i državu, mora odgovornije da se bavi problemima obrazovanja i mladih.

Imamo dobre primere roditeljsko-nastavničkih klubova koji u ovom trenutku postoje u 11 gradova u Srbiji i koji su uradili mnogo sjajnih stvari, od inkluzije, bezbednosti dece, profesionalnog usmerenja učenika... I odnos učenika prema školi je drugačiji kada shvate da su roditelji i nastavnici povezani na pravi način i rade zajedno za njihovu dobrobit.

Anketa će uticati na ocenu

■ Još jedan od načina veće participacije roditelja u radu škole je anketiranje svih roditelja kroz upitnike koje je pripremio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Da li će rezultate ankete koristiti samo škola ili i Ministarstvo prosvete?

To će zasad koristiti samo škole. Prvi ciklus eksterne evaluacije je završen u velikom broju obrazovnih ustanova i predstoji analiza rezultata i unapređenje postojeće prakse. Verovatno ćemo predložiti da ovakva sveukupna ocena roditelja bude vrednovana u okviru eksterne evaluacije, što će uticati na ocenu koju će škola dobiti iz oblasti rada sa učenicima ili etosa škole. Verujemo da će to dati objektivniju sliku.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.