Osnivačka skupština Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika u martu

Osnivačka skupština Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika u martu

Osnivačka skupština Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika (NARNS) biće održana  24. marta, najavljeno je na skupu koji je održan 16. februara u Beogradu. Ova asocijacija treba da pruža kontinuiranu podršku zajedničkom radu roditelja i prosvetnih radnika u školama i da uključuje zainteresovane pojedince u donošenje svih značajnijih odluka koje se tiču razvoja obrazovnih politika i poboljšanja kvaliteta obrazovanja.  Osnivanje NARNS-a predviđeno je projektom „Partnerski za obrazovanje”, a ideju je podržalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projekat su pokrenuli Fondacija za otvoreno društvo i Unicef sa ciljem da se promoviše i osnaži saradnja roditelja, nastavnika i škola da iniciraju promene u obrazovanju i rešavaju konkretne probleme sa kojima se suočavaju u obrazovnom procesu. 

U dosadašnjem radu na projektu postignuti su značajni rezultati na mobilizaciji roditelja i nastavnika, prikupljeni su i razmenjivani primeri dobre prakse i uspostavljeni školski klubovi roditelja i nastavnika u 54 škole iz 11 gradova u Srbiji. Paralelno sa ovim aktivnostima i resorno Ministarstvo je pokrenulo inicijativu za formiranje opštinskih saveta roditelja i počelo da afirmiše ovu temu u samom Ministarstvu i kroz izmene sistemskog zakona na kojima se ubrzano radi. Otud i podrška Ministarstva prosvete za formiranje asocijacije. 

Tri faze projekta

Prva od tri faze projekta već je uspešno realizovana, osnovani su klubovi roditelja i nastavnika u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Sečnju, Loznici, Čačku, Kraljevu, Nišu, Leskovcu i Novom Pazaru. Preko 500 nastavnika i roditelja koji su uključeni u rad 11 gradskih klubova organizovalo je više od 60 lokalnih akcija u školama na najvažnije teme koje se tiču školskog života njihove dece. Između ostalog, organizovali su besplatne kreativne vannastavne aktivnosti za decu, programe usmerene na prevenciju vršnjačkog nasilja i podizanje nivoa bezbednosti dece u školama.

Druga faza projekta u potpunosti je bila posvećena pripremi i radu na uspostavljanju Asocijacije, od mobilizacije roditelja, nastavnika, stručnih saradnika i direktora na nacionalnom nivou, preko informisanja i uključivanja javnosti. Sa konstitutivnom sednicom i registracijom NARNS-a biće stavljena tačka i na ovu fazu projekta. U finalnoj, trećoj fazi projekta „Partnerski za obrazovanje”, koja će otpočeti nakon osnivačke skupštine, radiće se na jačanju Asocijacije, promociji, povećanju broja članova i izgradnji kapaciteta. U planu NARNS-a u tom periodu je da  delegira i svoje predstavnike koji će sa Ministarstvom prosvete raditi na unapređenju obrazovnih politika.

Inicijativni odbor

Inicijalni korak ka uspostavljanju Asocijacije bio je izbor članova Inicijativnog odbora, koji čine predstavnici školskih klubova nastavnika i roditelja iz 11 gradova, roditeljskih udruženja okupljenih oko Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i strukovnih nastavničkih udruženja, koje predstavlja Pedagoško društvo Srbije i Udruženje učitelja Srbije.

Inicijativni odbor je zadužen za osmišljavanje i sprovođenje konsultativnog procesa koji podrazumeva uključivanje svih zainteresovanih u dve faze. Prva se odnosi na prikupljanje mišljenja različitih grupa o tome šta bi trebalo da bude okvir rada buduće asocijacije. Ključna pitanja na ovu temu odnosila su se na svrhu, mandate, usluge, programe buduće asocijacije, te pitanja članstva, upravljanja i strukture.

Ova  faza je sprovedena od 27. januara do 2. februara. Pripremljeni upitnik popunilo je 114 pojedinaca iz tri različite zajednice (MODS, strukovnih udruženja i školskih klubova), potencijalnih članova asocijacije u budućnosti. Na osnovu prikupljenih podataka već se pripremaju predlozi dokumenata koji regulišu rad asocijacije.  

Kao ključni fokus rada buduće asocijacije ispitanici su izdvojili razvoj partnerstva – kulture uvažavanja i saradnje na relaciji roditelji-prosvetni radnici, kao i značaj rada na izgradnji kapaciteta roditelja i prosvetnih radnika za učešće i saradnju kroz rad klubova roditelja i nastavnika i savete roditelja, školske odbore i timove.

Učesnici u konsultativnom procesu od NARNS-a, u najvećem procentu, očekuju podršku u umrežavanju i koordinaciji sa različitim akterima, donosiocima odluka, udruženjima i ekspertima. Jedna od najznačajnijih tema za učesnike konsultacija je podržavanje roditelja i nastavnika da ostvaruju saradnju i zajedno učestvuju kako u svakodnevnom radu, tako i u praćenju i uključivanju u reformske procese u obrazovanju. Kao značajna tema kojoj treba posvetiti pažnju izdvojena je i edukacija za roditelje i nastavnike i jačanje njihovih veština za podršku deci u obrazovanju.

U toku je i izrada dokumenata potrebnih za osnivanje NARNS-a. Druga faza konsultativnog procesa rezervisana je za prikupljanje komentara na predloge dokumenata statut, poslovnik o radu, i akcioni plan za prvu godinu rada NARNS-a. 

Imate pitanja?

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete vise informacija o tekućem konsultativnom procesu uspostavljanja NARNS-a, ili da se uključite u rad, možete nam postavljati pitanja na koja će odgovarati članovi Inicijativnog odbora.

Predstavnik roditeljskih udruženja i MODS je Olivera Majdič, (e-mail: oliveramajdic@gmail.com) i Monika Abođi Mitrović, (e-mail: monika.abodji@gmail.com). Klub roditelja i nastavnika predstavljaju Slađana Lakićević (sladjal@hotmail.fr) i Ivana Škrbić (ivana_skrbic@yahoo.com). Strukovna udruženja zastupaju Zorica Vukajlović iz Saveza učitelja Republike Srbije (zoca04@gmail.com) i Biljana Radosavljević, iz Pedagoškog društva Srbije (biljana.radosavljevic1@gmail.com). Tanja Azanjac Janjatović administrira rad Inicijativnog odbora.

Teme:Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.