Održana druga NARNS konferencija: O multikulturalnosti u školama Srbije

Pod nazivom „Roditelji i nastavnici – korak dalje u negovanju interkulturalnosti i multikulturalnosti u obrazovanju” u Beogradu je, 23. marta održana druga konferencija u organizaciji Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije. 

Konferenciju su svečano otvorili Snežana Vuković, Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Milan Antonijević, Fond za otvoreno društvo i Ivana Branković, NARNS.

U radnom delu konferencije Tijana Jokić Zorkić, predstavila je rezultate istraživanja Centra za obrazovne politike, Kulturološki raznovrsne zajednice u Srbiji – interkulturalne veštine i stavovi prema različitim grupama, koje pokazuje da su najveće etničke distance na jugu i severu, a najmanje u Sandžaku.   

Biljana Stojanović iz Ministrastva prosvete govorila je o preporukama Saveta Evropske komisije, koje kažu da je u trenucima velikih migracija stanovništva i velikih tenzija u Evropi kod učenika izuzetno važno razvijati poštovanje prema drugome i toleranciju, a ključ svega su nastavni planovi i programi koji povezuju predmete sa temom interkulturalnosti. 

Danijela Petrović, sa Filozofskog fakulteta istakla je da interkulturalna kompetentnost uključuje čitav niz veština kao što su sposobnost razumevanja "drugacijeg pogleda na svet" i sposobnost da se prepoznaju i koriste kulturne razlike kao jedan od resursa za učenje. 

Podeljeni u grupe i na pitanje šta bi sutra moglo da se uvede u škole a tiče se interkulturalnosti, učesnici, roditelji i nastavnici, izneli su sledeće zaključke:

 - podržati interkulturalno obrazovanje i u školi i naročito u porodici

 - podsticati roditelje da preuzmu inicijativu, da organizuju interkulturalne susrete

 - u udžbeničke tekstove uvesti primere koji nose imena iz drugih kultura, a ne samo "Marko Marković"

 -  na ekskurzijama upoznavati decu sa decom iz sredina koje se posećuju

 - raditi na upoznavanju nacionalne kulturne baštine, da bi se upoznale i tuđe kulture.  

Klubovi roditelja i nastavnika predstavili su zajedničke aktivnosti i pokazali koliko svaka razmena i učenje o drugačijem doprinosi multikulturalnosti kao načinu življenja i mišljenja.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije proslavila je, ovom prilikom i svoj drugi rođendan. 

Teme:Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.