Održana konferencija „Unapređenje ishrane učenika u osnovnim školama”

Treća po redu konferencija u organizaciji NARNS bavila se temom ishrane dece u osnovnim školama. Ocenjeno je da u toj oblasti postoje brojni problemi a da su glavni izazovi u nabavci hrane sistem javnih nabavki, nedovoljna obaveštenost roditelja o tome, isticanje ekonomskih a ne pedagoških interesa, itd. 

Prema istraživanju koje je sproveo NARNS, a zaključke predstavio istraživač Milan Aleksić (Izveštaj o skriningu javnih nabavki hrane u školama i predškolskim ustanovama) škole samo "prepisuju" ranije uslove za ponuđače, a država je ta koja bi u narednom periodu trebalo da pomogne zaposlenima da nauče kako se propisuju dodatni uslovi za ponuđače. Kada je reč o roditeljima, istraživanje je pokazalo da oni nisu u dovoljnoj meri obavešteni o procesu javnih nabavki hrane za njihovu decu.  

Fondacija za otvoreno društvo će u narednom periodu podržati NARNS u radu na unapređenju ishrane dece u školama. Miodrag Milosavljević iz Fonda najavio je uvođenje pilot projekta u pojedinim školama koji će pokazati kako se piše i kako "prolazi" tender sa ekonomski najpovoljnijom ponudom a ne samo sa najnižom cenom. 

Ratko Bojović iz Evropske trening akademije predstavio je rezultate istraživanja sprovedenog u četiri osnovne škole u Srbiji. Proveravale su se nutritivne vrednosti školskih obroka, koliko se hrane baci i šta pokazuju dnevnici ishrane školske dece u ruralnoj i urbanoj sredini. Tako na primer, Istraživanje  pokazuje da učenici osnovne škole "Prota Mateja Nenadović" iz Brankovine, koja ima svoj povrtnjak, najmanje bacaju hranu i najviše vole da jedu povrće,  

Upravo o tome kako sve zainteresovati decu za zdrave stilove života i zdravu hranu, govorila je profesorka Slobodanka Antić iz Obrazovnog foruma. Školsko razvojno planiranje, kada je reč o ishrani učenika, moglo bi da uvrsti na primer, uvođenje kulinarskih sekcija u škole, domaćinstvo kao obavezni a ne izborni predmet, uključivanje dece u odabir i pripremu užine, uvođenje dana ili nedelje zdrave hrane. 

Teme:Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.