Konkurs za prijem novih članova u Nacionalnu asocijaciju roditelja i nastavnika Srbije

Konkurs za prijem novih članova u Nacionalnu asocijaciju roditelja i nastavnika Srbije

Na desetoj sednici Upravnog odbora Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije održanoj 17. januara 2020. godine, Upravni odbor je odlučio da se, u skladu sa Pravilnikom o prijemu u članstvo Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika, raspiše konkurs o prijemu novih organizacija u punopravno i pridruženo članstvo.

Punopravni članovi mogu biti registrovana udruženja građana (uključujući saveze), koja deluju na opštinskom, regionalnom ili nacionalnom nivou u oblasti unapređenja saradnje između roditelja, škola i prosvetnih radnika. Ukoliko je savez punopravni član NARNS-a, udruženja koja su članice saveza nemaju pravo na punopravno članstvo, bez obzira na ispunjenje drugih uslova.

Zainteresovana udruženja podnose pismeni zahtev za prijem u članstvo do 20.2.2020. koje mora da sadrži:

  • Rešenje o registraciji udruženja ili saveza iz APR;
  • Statut udruženja ili saveza;
  • Pismo o namerama koje potpisuje ovlašćeno lice, pečatirano, sa navedenim nazivom, adresom, matičnim brojem i PIB–om pravnog lica;
  • Pismo o namerama treba da sadrži ime člana udruženja ili saveza koji se delegira za učešće u radu Skupštine NARNS-a;
  • Pismo o namerama treba da sadrži kontakt podatke osobe zadužene za komunikaciju sa NARNS-om.

Skenirana dokumenta se dostavljaju do naznačenog roka na mail narnsoffice@gmail.com.

Pridruženi članovi NARNS-a mogu da budu neformalne inicijative građana i pojedinci aktivni na polju unapređenja saradnje između roditelja, škola i prosvetnih radnika, pod uslovom da prihvate ciljeve i Statut NARNS-a i podnesu prijavu za članstvo u statusu pridruženih članova.

Kandidati za pridruženo članstvo se Pismom o namerama obraćaju Upravnom odboru do 20.2.2020. Pismo o namerama treba da sadrži ime i prezime člana inicijative ili pojedinca koji se delegira za učešće u radu NARNS-a.

Pismo o namerama se dostavlja na mail narnsoffice@gmail.com.

Komisija za prijem novih članova, koju čine član UO, član projektnog tima i član iz redova Skupštine će u roku od sedam dana po završetku konkursa dostaviti mišljenje Upravnom odboru. U istom roku će i podnosioci zahteva biti obavešteni o mišljenju Komisije.

Prijem novih članova će biti izvršen na Skupštini NARNS-a, 29.2.2020. godine.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.