Partnerstvo roditelja, škole i vrtića

Partnerstvo roditelja, škole i vrtića

Tamo gde su roditelji ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u život i rad vrtića i škole – deca su uspešnija, zadovoljnija i motivisanija. Zajednički i usaglašeni napori daju bolje ukupne rezultate u obrazovanju i vaspitanju učenika. 

Saradnja vrtića/škole i porodice je zajednička odgovornost obrazovne ustanove, svih zaposlenih u njoj zajedno sa roditeljima/staraocima. Njihov partnerski odnos treba da bude ravnopravan i komplementaran, autentičan i demokratičan.

Roditelji/staratelji i nastavnici/vaspitači, treba da budu ravnopravni partneri i imaju definisana  prava i obaveze, uz uzajamno uvažavanje i poštovanje različitosti koje postoje među njima (komplementarnost). U proceni ko je kompetentniji za sud o detetu i šta je za njega najbolje, izgradnja partnerskih odnosa je ključna jer se samo tako uočava i prepoznaje koja su znanja, veštine i stavovi dragoceni i kod jednih ili drugih. Svest da svaki učesnik u obrazovanju ima deo autoriteta, da svako od svakoga  može nešto vredno da nauči čini ovu saradnju smislenijom a prepoznavanje različitosti doprinosa autentičnijom. Učešće roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu i u odlučivanju, koji spadaju u zakonom definisanu demokratizaciju obrazovanja, ključ je za istinsko interesovanje roditelja koji daje smisao njihovom uključivanju i preuzimanju dela odgovornosti.

Stvaranje podsticajnog okruženja za učenje

Partnerski odnosi porodice i vaspitno-obrazovne ustanove mogu da se realizuju kroz različita područja i oblike saradnje, čime se postiže bolje razumevanje porodice, njenih potreba ali i podrška porodici za stvaranje podsticajnog okruženja za učenje (razvijanjem efikasnih oblika dvosmerne komunikacije za razmenu informacija o programu, učenju i napretku deteta; omogućava se volontiranje roditelja kao podrška školi/vrtiću, programu i deci...).

Nesporno da kvalitetniji rad nastavnika pravi razliku u obrazovanju dece i učenika, ali je otvoreno pitanje šta ih razlikuje, šta im je potrebno da kvalitetno rade svoj posao i kako da im se obezbedi podrška i uslovi da mogu da izađu na kraj sa složenim zahtevima svoje profesije. Zato se posebna pažnja poklanja izgradnji kompetentnog sistema kroz recipročne odnose između pojedinaca, timova, institucija i šireg društveno-političkog konteksta. 

Glavna karakteristika kompetentnog obrazovnog sistema je obezbeđivanje podrške nastavnicima da ostvare svoje kapacitete za razvoj osetljivih i odgovornih praksi u skladu sa potrebama dece i porodica u savremenom društvu. Taj sistem kreira i mogućnosti da svi relevantni akteri učestvuju u odlučivanju, kreiranju politika, zajedničkom učenju i kritičkoj refleksiji.

Brzi linkovi

Značaj i modeli partnerstva

Značaj i modeli partnerstva

Kompetentni nastavnici

Kompetentni nastavnici

Odgovorno roditeljstvo

Odgovorno roditeljstvo

   
Obrazovanje za 21. vek

Obrazovanje za 21. vek

.Pomozite nam da zajedničkim snagama iniciramo promene u obrazovanju i rešavamo probleme.

REGISTRUJTE SE »

Registracija je besplatna i jednostavna. Postupak traje samo nekoliko sekundi.

Ona vam omogućava da učestvujete u diskusijama na forumu, pristupite materijalima i sadržajima koji su dostupni samo registrovanim članovima, zatražite pomoć i savete od stručnjaka i pokrećete inicijative za bolje obrazovanje u svom okruženju.