Dobro došli u NARNS

O nama

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), osnovana 24. marta 2017. godine, krovna je organizacija Gradskih klubova roditelja i nastavnika koji se nalaze pri školama i predškolskim ustanovama u 12 gradova i opština Srbije i posvećena je modelu roditeljsko-nastavničke saradnje i javnog zagovaranja. Oko 80 obrazovnih ustanova (vrtića i škola) je uključeno u rad NARNS Gradskih klubova u kojima operacionalizuje oko 4500 roditelja i nastavnika angažovanih na volonterskoj osnovi. U aktivnosti NARNS-a se mogu uključiti svi koji žele da utiču na obrazovne procese i donosioce odluka, od roditelja dece koja se nalaze u sistemu obrazovanja na bilo kom nivou do univerzitetskog obrazovanje, do zaposlenih u sektoru obrazovanja.

Ključni fokus i misija Asocijacije je razvoj partnerstva – kulture uvažavanja i saradnje na relaciji roditelji - prosvetni radnici. Roditelji i nastavnici zajedno rade na temama kao što su socijalna inkluzija, zdravlje i bezbednost dece, tranzicija dece iz predškolskog u školsko obrazovanje, tolerancija i negovanje interkulturalnosti, emocionalna pismenost, što sve utiče na razvoj pozitivne školske klime i unapređenje obrazovanja i psiho-socijalnog razvoja dece.

Kako funkcionišu gradski klubovi roditelja i nastavnika?

NARNS čini mreža od 12 Gradskih klubova roditelja i prosvetnih radnika u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sečnju, Kraljevu, Čačku, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Loznici, Kikindi i Šapcu. Gradski klubovi su lokalna jezgra zadužena za koordinaciju lokalnih mreža klubova uspostavljenih u školama i predškolskim ustanovama na teritoriji opštine ili grada. U dosadašnjem radu, oko 80 školskih klubova koji broje preko 4500 aktivnih članova, kreirani su značajni resursi i primeri dobre prakse koji su motivisali roditelje i prosvetne radnike da se uključe i realizuju preko 70 programa na školskom, lokalnom i nacionalnom nivou. Primere aktivnosti potražite OVDE.

U Gradskim klubovima formiran je i tim regionalnih savetnika – lokalnih koordinatora koji obezbeđuju podršku roditeljima i nastavnicima u formiranju novih, kao i jačanju postojećih klubova i gradskih mreža širom Srbije. Regionalni savetnici su pojedinci koji su izabrani transparentnom procedurom na internom konkursu, a na predlog svojih gradskih klubova. Do sada su prošli niz obuka iz oblasti obrazovnih politika, socijalne inkluzije, zagovaranja, jačanja i održavanja volonterske mreže, što ih čini kompetentnim saradnicima na niz tema od značaja za obrazovanje.

Imajući u vidu saradnju koju NARNS ima sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uticaja na politike koje Ministarstvo sprovodi a to je obezbeđivanje kvalitetnog i dostupnog obrazovanja za svu decu, od izuzetnog je značaja da se u što većem broju škola sprovede inicijativa uspostavljanja i rada klubova roditelja i nastavnika. Uključite se i vi u ove procese, pišite nam OVDE.

Naše vrednosti

Otvoreni smo da prihvatimo i stvaramo promene u društvu usmerene na razvoj i dobrobit.
Osećamo odgovornost prema javnom interesu i dobrobiti svih.
Svesni smo da se promene ne dešavaju same od sebe, da je potrebno da se zauzmemo da bi se promene dogodile.
Istrajnost i posvećenost podrzumeva da su naši ciljevi jasni i da ne odustajemo od njih.
Prihvatamo različitost kao vrednost, kao priliku da učimo jedni od drugih, da rastemo i razvijamo se.
Za nas je partnerstvo jedan od osnovnih postulata jer smatrano da samo u partnerstvu može da se desi razvoj i promena.

Naša vizija

Svet u kome odgovorno negujemo zdravo, harmonično i otvoreno društvo sa jasno definisanim ulogama. Svi učesnici obrazovnog sistema pokreću promene u cilju zadovoljenja potreba svakog pojedinca, kao i društva u celini

Naša Misija

Kroz asocijaciju jačamo saradnju i partnerstvo roditelja i nastavnika, osvešćujemo njihovu ulogu i moć da menjaju i kreiraju kvalitetnije i dostupnije obrazovanje, po meri deteta, u cilju stvaranja odgovornog društva

Naša priča 

NARNS je nastala kao rezultat inicijative „Partnerski za obrazovanje“, koju su 2015. godine pokrenuli Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF, radi unapređenja, podsticanja i promovisanja saradnje škole i porodice kako bi efikasnije mogli zajednički da iniciraju promene u obrazovanju i rešavaju izazove koji su sve kompleksniji. 

Postoje tri pravca razvoja NARNS-a, prvi koji je trajao 2015-2017. godine, počevši od inicijative „Partnerski za obrazovanje“ na čijim osnovama je 2017. godine osnovan i registrovan NARNS, kada počinje drugi razvojni put 2017-2019, i konačno treći od 2019. godine kada je otpočela profesionalizacija NARNS-a. 


Zašto je nastala ova inicijativa?

U vreme kada je nastala inicijativa „Partnerski za obrazovanje“ nije bilo aktivne participacije roditelja, jer postojeći načini uključivanja roditelja u aktivnosti škole ili vrtića nisu u potpunosti odgovarali na ovu potrebu i bilo je neophodno uvođenje novog sistemskog mehanizma koji bi omogućio roditeljima da donose odluke unutar škole, da roditelji i nastavnici budu saradnici i partneri u pravom smislu te reči. Inicijative, kao što su isključivo roditeljska udruženja ili isključivo udruženja prosvetnih radnika više nisu davale efekta kada je u pitanju obrazovna politika i zato je pristup „odozdo prema gore“ koji NARNS neguje, dao značajne rezultate.

Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja, razvijanje partnerstva i jačanje uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou otpočelo je osnivanjem gradskih klubova u 10 gradova u Srbiji za koji se, kroz konkurs „Obrazovanje za 5+“, javilo više od 600 prosvetnih radnika i roditelja. 

U 21. veku je jasno da sistem obrazovanja u kome je fokus na poznavanju činjenica, više nije funkcionalno, i da fokus mora biti kompetencijama kao složenom setu veština i znanja čija je primena neophodna za život i rad u modernom društvu. Postoji niz problema koji moraju da se reše da bi učenje bilo uspešno i da bi sva deca ostvarila svoje potencijale i postali informisani i obrazovani članovi svoje zajednice, sutra spremni da uzmu učešće u njenom oblikovanju. Da bi se to ostvarilo, neophodni su pogledi iz različitih uglova, kompetencije, odgovornosti i nova partnerstva. Zajednički rad prosvetnih radnika i roditelja ima daleko veće i bolje efekte za decu, a sprovođenje obrazovnih politika koje su već definisane, mnogo je lakše ukoliko se zna šta je tačno čija odgovornost i kako može kvalitetno da se sarađuje. 

Koju vrstu informacija možete dobiti na našem veb-sajtu?

Portal obrazovanje.org služi kao važno mesto za učitelje, nastavnike, direktore, stručne saradnike, vaspitače, roditelje i sve druge zainteresovane u Srbiji da se informišu o osnovnim pojmovima, najbitnijim dokumentima, zakonima, istraživanjima i temama za obrazovanje 21. veka, ali i da se uključe kampanje javnog zagovaranja, u rad klubova, procese donošenja odluka. 

NARNS dokumenta

Pročitajte i preuzmite NARNS Statut OVDE.