Obuke

NARNS pruža dve vrste obuka, prvi tip namenjen je internom članstvu i služi za obrazovanje, edukovanje i jačanje kompetencija svojih članova i članica, a drugi eksternim zainteresovanim stranama. Na linkovim ispod, možete pronaći obuke za članstvo. Obuke za roditelje drže naši iskusni članovi i članice klubova, roditelji koji su prošli obuke i treninge za trenere. Ukoliko vas zanimaju obuke o ranoj pismenosti i pozitivnom roditeljstvu, pišite nam na narnsoffice@gmail.com.

Obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja za nastavnike i nastavnice u Beogradu

Danas je u Beogradu počela obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja. Ovu obuku je sproveo Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a u organizaciji Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije. 

Obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja za nastavnike i nastavnice u Subotici

 Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a u organizaciji Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, sproveo je obuku za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja sprovedena u Subotici, u OŠ Ivan Goran Kovačić.

Građanski nadzor javnih nabavki – iskustva i izazovi

 U nastavku su predstavljeni neki od pokazatelja mogućih koruptivnih radnji u postupcima javnih nabavki o čemu svedoče iskustva organizacija i pojedinaca koji se bave nadzorom javnih nabavki, opisani u publikaciji Građanski nadzor lokalnih javnih nabavki.

Slabe tačke u sistemu javnih nabavi i mere za suzbijanje korupcije

 Cilj uređenja sistema javnih nabavki, pored ostvarenja osnovnog načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstva (princip „vrednost za novac” ili „value for money” – što povoljniji odnos između onog što je plaćeno i vrednosti koja je dobijena), svakako jeste i borba protiv korupcije u toj oblasti.

Monitoring javnih nabavki

 Udruženja i zainteresovani građani, novinari, ponuđači, imaju potpuno pravo i mogućnosti da monitorišu postupke javnih nabavki i sve vrste javne potrošnju koju država ili neki drugi organ realizuju.

Portal javnih nabavki – mogućnosti i primena

 Portal javnih nabavki Uprave za javne nabavke je jedan od važnih alata za monitoring sistema javnih nabavki. Jedan od osnovnih ciljeva Portala javnih nabavki je povećanje transparentnosti i informisanosti u oblasti javnih nabavki.

Predmet javne nabavke, načela i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne primenjuje

 Predmet javne nabavke spada u opšte podatke o javnoj nabavci i govori nam o tome šta naručilac planira da nabavi. To može da bude nabavka dobara, radova u usluga, na primer, definisano na sledeći način - Predmet javne nabavke male vrednosti je: Nabavka računarske opreme, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Računarska oprema i materijal – 30200000; Personalni računari – 30213000

Sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i svrsishodnost istih

 Javne nabavke predstavljaju značajnu komponentu u svakoj savremenoj državi. U dobro uređenom sistemu javnih nabavki slobodna konkurencija omogućava državi da pod najpovoljnijim uslovima nabavlja dobra, usluge i radove potrebnog kvaliteta.

Obuka o javnim nabavkama

 Skupština Republike Srbije 23. decembra 2019. godine usvojila je novi Zakon o javnim nabavkama, koji počinje da se primenjuje 1. jula 2020. godine (u većem delu svojih odredbi).

Obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja za nastavnike i nastavnice u Kraljevu

Danas je u osnovnoj školi „Čibukovački partizani” u Kraljevu održana obuka za pisanje i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja. Ovu obuku je sproveo Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a u organizaciji Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.